ปิดเล่ม ทางอีศาน ๑๐๐

0

ปิดเล่ม ทางอีศาน ๑๐๐


สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้จบนะ…

มนุษยชาติในแต่ละประเทศต่างก็มีความคิดความอ่านแตกต่างกันไปมาก

โลกเคยแตกแยกรุนแรงมาแล้ว เกิดสงครามโลกใหญ่สองครั้ง ผู้คนฆ่ากันตายนับล้าน ๆ คน หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โลกก็แบ่งค่าย แตกแยกกันด้วยลัทธิทุนนิยมกับลัทธิสังคมนิยม สู้รบทำ “สงครามเย็น” กัน

กระทั่งเมื่อศตวรรษกว่า ๆ ที่ผ่านมา สงครามเย็นคลี่คลายลง ความขัดแย้งระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมดูคล้ายจะเบาบางลง แต่แล้วก็หาได้จบสิ้นลงไม่

ประเทศที่ใฝ่จะเป็นมหาอำนาจในโลกก็ยังอวดศักดาอยู่ดังเดิม

จนถึงวันนี้ สหรัฐอเมริกาค่ายหนึ่ง กับจีนและรัสเซียค่ายหนึ่งก็ยังประพฤติเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่

อันก่อปัญหาให้กับหลาย ๆ ประเทศ

อย่างเช่น ปัญหาในเขตทะเลจีนใต้ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ก็ส่งผลสะเทือนมาถึงชาติอาเซียนหลายประเทศ

ประเทศไทยซึ่งเป็นชาติสำคัญในอาเซียน เคยเป็นลูกไล่ในบังคับอเมริกา แต่ปัจจุบันกลายเป็นมิตรสำคัญของจีน ในสถานการณ์ขณะนี้ย่อมอยู่ในฐานะลำบาก ประเทศไทยจะเลือกปฏิบัติตัวอย่างไร ก็คงจะหนีความขัดแย้งในหมู่ประชาชนยาก…

ทำนองเดียวกับปัญหาการเมืองของไทย อาจจะสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนได้

ทั้ง ๆ ที่เรื่องทั้งหลายแหล่ มีทางออก ควรจะยุติลงได้

มนุษยชาติควรจะปรองดองกันไว้ ไม่ควรแตกแยกทำร้ายกัน

แม้เราจะมีความคิดความอ่านแตกต่างกัน แต่มนุษย์ก็ไม่ควรทำร้ายฆ่าฟันกัน โลกก้าวหน้าขึ้นมากแล้ว ควรถึงเวลาที่เลิกทำร้ายฆ่าฟันกันได้แล้ว…

คนไทยทั้งประเทศก็ควรรักใคร่ปรองดองและร่วมกันใฝ่หาหนทางให้ทั่วทั้งโลกและประเทศไทยมีสันติสุขตลอดไป

ขอบคุณภาพจาก www.ft.com

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com