ปิดเล่ม ทางอีศาน 97

โลกมนุษย์กลังเผชิญภัยจากไวรัส สิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยพึ่งพาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ไวรัสมีมากมายหลายชนิด บางชนิดก็เป็นภัยทลายเซลล์ที่มันอาศัยอยู่ จนถึงขั้นทลายชีวิตของสิ่งที่มันเข้าไปอาศัยได้ เราเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า โรคไวรัสที่โจมตีเป็นอันตรายต่อเซลล์ของมนุษย์ เป็นสาเหตุต้นตอสคัญส่วนหนึ่งของโรคที่เกิดกับมนุษย์

 ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ มี “โรค” ที่เกิดจากไวรัสมากมาย ในบางครั้งบางท้องที่ก็กลายเป็นการระบาดครั้งใหญ่ ทำลายชีวิตมนุษย์ไปมากมาย ในภาษาไทยมีคำที่น่ารังเกียจว่า “โรคห่า”

มนุษย์เรียนรู้สภาวะแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถต่อต้าน ป้องกัน ภัยจากไวรัสได้ระดับหนึ่ง จนหลงผิดนึกว่า มนุษย์สามารถเอาชัยชนะธรรมชาติได้แล้ว

แต่ในรอบสองทศวรรษนี้ มนุษย์ต้องเผชิญภัย “โรคระบาด” ไวรัส หลายรอบแล้ว และภัยล่าสุดโรคโควิด-19 ส่อเค้าว่าจะมีผลสะเทือนก่อภัยกับโลกมนุษย์อย่างมาก

ปรากฏการณ์ที่น่าคิดคือ โรคโควิด-19 อาจจะส่งผลต่อ “วัฒนธรรม” ของโลกมนุษย์มากน้อยเพียงใด

ประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมมนุษย์เกิดขึ้นช้ามากจนกระทั่งมาถึงยุคการปฏิรูปเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ “วัฒนธรรม” ก็เลยเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

สิ่งที่เห็นกันชัด ๆ เรื่องหนึ่งก็คือ “วัฒนธรรมหนังสือ”

โลกสื่อสารมวลชนเปลี่ยนไปมาก ความนิยม “สื่อหนังสือ” ลดลงไปมาก อนาคตของสื่อมวลชนประเภทหนังสือคงจะ “ฝ่อ” ลงเรื่อย ๆ แม้ว่ามันคงไม่สูญสิ้นไปในทันที แต่ธุรกิจด้านหนังสือคงจะ “เหี่ยว” ลงทีละน้อย ๆ

โรคโควิด-19 ส่งผลสะเทือนต่อวัฒนธรรมการเดินทางอย่างร้ายแรง สถานการณ์หลังโควิดจะทำร้ายทำลายโลกาภิวัตน์ไปเพียงใด ยังคาดเดายาก โลกภายใต้ภาวการณ์ ล็อคดาวน์ จะทำลายเศรษฐกิจโลกร้ายแรงเพียงใด วัฒนธรรมใหม่…อะไรบ้างจะเกิดขึ้น

เราหวังว่า วัฒนธรรมหนังสือจะยังอยู่รอดปลอดภัย นิตยสาร ทางอีศานยังจะรับใช้พี่น้องต่อไปอีกยาวนาน

Related Posts

ปราสาทพนมรุ้ง เทพสถานอีสานใต้
ประวัติและที่มา ทำไมพระอาทิตย์และพระจันทร์จึงอยู่บนท้องฟ้า
แกงส้มปลาเหนียว
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com