ปิดเล่ม รำลึก สนั่น ชูสกุล

ปิดเล่ม รำลึก สนั่น ชูสกุล

                ไม่อยากมีบทกวีบทเศร้า

เขียนคำเล่าคำลาอาลัยหลาย

ครั้นถึงคราวเพื่อนรักต้องจากตาย

ฟุ้งกระจายละอองเศร้าเหมือนยาวนาน

                ไม่อยากร้องคร่ำครวญหวนไห้

แสดงความเสียใจในสงสาร

ครั้นบรรจบพบพรากกระชากกาล

ฝั่งหัวใจพบผ่านธารน้ำตา

                ข่าวเศร้าเช้าวันหนึ่ง

สิ่งชีวิตคิดไม่ถึงจึงเพรียกหา

เขาจากไปในพันธสัญญา

ชายผู้รักศรัทธาประชาชน

                “แต – สนั่น ชูสกุล”

โลกยังหมุนใจยังหมายหลายแห่งหน

จากนครศรีธรรมราชประกาศตน

อุดมการณ์คงทนถึงสุรินทร์

                ภาคใต้ถึงแดนอีสานใต้

ลำน้ำมูลล่องไหลไม่เหือดสิ้น

จิตวิญญาณเคลื่อนไหวในยลยิน

ท่องอุทิศท้องถิ่นแผ่นดินเรา

                ไม่อยากมีบทกวีบทโศก

คำร้องทำนองของโลกก็โศกเศร้า

เมษายนดอกติ้วป่าอำลาเช้า

สู่แสงเงาสุคตินิรันดร!

ไพวรินทร์ ขาวงาม

(เช้า ๖ เมษายน ๒๕๕๙ หลังมีผู้ส่งข่าวถาม “รู้ข่าวพี่แตหรือยัง?”)

Related Posts

สนั่น ชูสกุล นักรบวัฒนธรรมผู้พลีชีพกลางสนามรบ (๓)
สนั่น ชูสกุล นักรบวัฒนธรรมผู้พลีชีพกลางสนามรบ (๒)
สนั่น ชูสกุล นักรบวัฒนธรรมผู้เสียสละกลางสนามรบ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com