1.

กราบหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่มงคลหลวง*

นับหลายช่วงวัยชีวิตประสิทธิ์ผล

สว่างสงบงามบันดาลดล

พร้อมบานบนปิดทองห้องหัวใจ

ให้เข้มแข็งอย่าหนักไข้อย่าไร้หวัง

ให้พลังคิดอ่านการณ์สิ่งไหน

ทะลุล่องส่องซอดตลอดไป

ให้ญาติมิตรปลอดภัยในทางเดิน

2.

ก้มกราบองค์พระทวารวดี

หลายร้อยปียังศรัทธายังสรรเสริญ

เทียนยังลุกควันธูปยังดำเนิน

แม้ขัดเขินเกินขาดภพชาตินี้

ชาติในยุคความทุกข์ทนจนไม่สิ้น

คนส่วนใหญ่ยังรนดิ้นสิ้นศักดิ์ศรี

หากขาดรากจะดังฝุ่นฟุ้งปฐพี

หมู่บ้านไร้มโหรีปี่พิณแคน

3.

ลูกปิดทองพระเจ้าใหญ่มงคลหลวง

ปิดตรงใจให้ทุกดวงได้หนักแน่น

จิตสำนึกวิญญาณไทไม่คลอนแคลน

สลัดแกนกลกรรมพันธนา

สร้างหมู่บ้านให้ร่มรื่นด้วยพฤกษ์ไพร

ชาวประชาสดใสทุกใบหน้า

สุมหัวใจทรนงคงปัญญา

โดยวิถีนำพาของผู้คน.

*หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ วัดมงคลหลวง บ.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com