พรจากพ่อใหญ่ไพรัตน์ ถึงทางอีศานทุกคน

พรจากพ่อใหญ่ไพรัตน์ ถึงทางอีศานทุกคน

ขอพรให้ ทางอีศาน ทุกผู้คน

สุวิมล คนลึกซึ้ง ถึงที่สุด

เป็นคนกล้า ปัญญานำ ธรรมสมมุติ

ถึงวิมุตติ สุดกมล คนศักดิ์สิทธิ์

ขอให้รัก อิศรา วิชชาเลิศ

สุดประเสริฐ เกิดรู้แจ้ง ด้วยแสงจิต

เป็นนักปราชญ์ ฉลาดเขียน เซียนความคิด

ตนลิขิต ขีวิตสวย ช่วยสืบสาน

ทางอีศาน คือทางหนึ่ง ลึกซึ้งนัก

รู้ตระหนัก รักฐานดิน ถิ่นอีสาน

รู้จักตน คิดค้นสรร อันตระการ

ทางอีศาน บรรสานซึ้ง เป็นหนึ่งเดียว

อันทางอีศาน

เนานานให้แสง

อัญญาสำแดง

ด้วยแสงแห่งธรรม

ดูดินน้ำฟ้า

มีค่าอนันต์

คิดทำสร้างสรรค์

สวรรค์บันดาล

อีสานมีครบ

ชาติภพประจักษ์

เมตตาไทรัก

ตระหนักจิตใจ

ทางอีศานคือ

หนังสือยืนหนึ่ง

รากเหง้าลึกซึ้ง

หยั่งถึงใจคน

(เข้าถึงแก่นธรรม)

….สามัญบันทึก : Payakkonsao

    เครดิตภาพ : Payak Writer

    29082564

****

กราบขอบพระคุณคุณตาไพรัตน์ แย้มโกสุม ในวัย 80 ปีผู้อาวุโสแห่งเมืองปะหลาน – พยัฆคภูมิพิสัยสำหรับคำพร แด่…คณะชาวทางอีศาน และผู้อ่านทุกคน

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com