มูลนิธิทางอีศาน

มูลนิธิ ทางอีศาน

โครงการ
“บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน”

ประวัติมูลนิธิทางอีศาน

หลักการและเหตุผล ผืนดิน แผ่นฟ้า แม่น้ำห้วยละหานของภาคอีสานอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์ในดินสินในน้ำมากมาย อุณหภูมิร้อนหนาวพอเหมาะแก่สรรพชีวิตได้ถือกำเนิดและดำรงอยู่อย่างมีความสุขจนกระทั่งสิ้นอายุขัย บรรพบุรุษชาวอีสานสร้างบ้านแปงเมืองมาด้วยเลือดเนื้อด้วยความอุตสาหะ แต่งวาดตำนานขึ้นเป็นศรัทธาชีวิต ก่อเกิดประเพณี วัฒนธรรม ฮีตคอง และธรรมนูญ มอบเป็นมรดกยิ่งใหญ่แด่คนรุ่นหลัง นับเวลาเพียงกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เมื่ออีสานมีทางรถไฟ มีถนนมิตรภาพผ่าผ่าน มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีสานเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านดีและร้าย

วันนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน จะมีรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้น บทเรียนจากอดีตต้องส่องทางให้อีสานในอนาคตได้เปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข สันติ หนังสือนิตยสาร“ทางอีศาน” และสื่อทุกแขนง มีหน้าที่นำองค์ความรู้จากผู้รู้จากพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกเผ่าพันธุ์ นำศาสตร์วิทยาทุกแขนง นำเหตุการณ์ข่าวสารจากทั่วโลกมาเผยแพร่สู่ผู้รับสาร เพื่อให้ทุกภาคส่วน “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”

“มูลนิธิทางอีศาน” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมกำลังแรงกาย แรงทรัพย์ แรงปัญญา แรงใจจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ทุกด้านแก่ชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค และร่วมกับบุคคล คณะบุคคลเพื่อสร้างเสริมงานศิลปวัฒนธรรม และประกอบกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่สังคม คนอีสานมีจำนวนประชากร ๑ ใน ๓ ของประเทศ มีผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ถึง ๑ ใน ๓ ของราชอาณาจักร ถ้าคนอีสานสร้างแปงตนเองให้เปี่ยมพลังประเทศไทยพลิกเปลี่ยนทันที คนอีสานต้องเข้มแข็ง มีหลักประกันในชีวิต มีเกียรติศักดิ์ศรี เห็นทิศทางอนาคต และมีความมุ่งมั่นร่วมกัน เมื่อภายในตัวเราพร้อม เงื่อนไขปัจจัยภายนอกล้วนแต่เป็นองค์คุณที่เอื้อแก่การพัฒนาที่ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นของแผ่นดินไทย.

ชื่อมูลนิธิ

 มูลนิธิทางอีศาน ย่อว่า  มทศ.

เรียกเป็นภาษาอังกฤษ   E-SHANN  WAYS   FOUNDATION.    ย่อว่า    ESW.

ที่ตั้ง สำนักงานของมูลนิธิ

สำนักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่ ณ   ๒๔๔/๕๓๙ หมู่ที่ ๓  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

เครื่องหมายของมูลนิธิ

กำเนิดคนจากน้ำเต้า (น้ำเต้าปุง)  สามัญชนชาวบ้านเชื่อว่าคนทั้งสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์เกิดจากน้ำเต้าปุง เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน มีวัฒนธรรมและรากเหง้าร่วมกัน และคำว่าอีศาน ที่สะกดด้วย “ศ” เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปเครื่องหมายมูลนิธิ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่งานเขียน งานวิจัย ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะ ประเพณี และการแสดงพื้นบ้าน
  2. เพื่อจัดอบรม สัมมนา และสร้างเครือข่ายส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีสำนึกรักบ้านเกิด
  3. เพื่อดำเนินงาน และร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ สร้างสุขภาวะและสาธารณประโยชน์
  4. เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิดีโอเกี่ยวกับมูลนิธิ

https://e-shann.com/wp-content/uploads/2019/04/อีศาน1.mp4https://www.youtube.com/watch?v=dNChqErKPkshttps://e-shann.com/wp-content/uploads/2019/04/อีศาน1.mp4https://www.youtube.com/watch?v=dT9MBP8tu6I

ผู้ก่อตั้ง


คำสิงห์ ศรีนอก
ประธานที่ปรึกษา

รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
ประธานที่ปรึกษา

ปรีดา ข้าวบ่อ
กรรมการบริหาร

ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
คณะที่ปรึกษา

ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์
กรรมการ

สมคิด สิงสง
กรรมการ

ดูทั้งหมด >>

รูปภาพกิจกรรม

S__98402343
377294_342215362531721_1127658287_n
dance
549742_342584145828176_1766463336_n

ติดต่อประสานงาน

บริษัท ทางอีศาน จำกัด

244/539 รามอินทราซอย 5 

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com