ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ

ผู้นำเที่ยวทัวร์วัฒนธรรมอีศาน ร่วมกับ ทองแถม นาถจำนง

๐ ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ – คอลัมนิสต์นิตยสาร”ทางอีศาน”, นักวิชาการอิสระ”มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน”

๐๐ ดร.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสาตร์บัณฑิต

๐๐๐ อาจารย์ครูธรรมยอดแก้ว – บัณฑิตพราหมณ์ ผู้ทำนกหัสดีลิงค์ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระหลวงพ่อคูน, เจ้าพิธีพราหมณ์ ฯลฯ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com