Day

พฤศจิกายน 13, 2019

ขุนพลผู้ยาตราทัพ ปักธงชัยหมอลำในกลางกรุงฯ (๑)

คำว่า หมอลำ หมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในศิลปะการ “ขับลำ” “ขับร้อง” กลอนลำศิลปะพื้นเมืองของภาคอีสาน เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสำเนียงทำนองกลอนลำไปสู่ผู้ฟัง

ทองแถม นาถจำนง

ผู้นำเที่ยวทัวร์วัฒนธรรมอีศาน ร่วมกับ ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ ทองแถม นาถจำนง - เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายแพทย์จากมหาวิทยาลัยการทหาร เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน, นักประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุ, นักปรัชญา, นักเขียนผู้มีผลงานเขียนทุกศาสตร์ศิลป์ร่วม 100 เล่ม

ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ

ผู้นำเที่ยวทัวร์วัฒนธรรมอีศาน ร่วมกับ ทองแถม นาถจำนง ๐ ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ - คอลัมนิสต์นิตยสาร”ทางอีศาน”, นักวิชาการอิสระ”มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน” ๐๐ ดร.ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสาตร์บัณฑิต ๐๐๐ อาจารย์ครูธรรมยอดแก้ว - บัณฑิตพราหมณ์ ผู้ทำนกหัสดีลิงค์ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระหลวงพ่อคูน, เจ้าพิธีพราหมณ์ ฯลฯ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com