รชตะ กาญจนสุนทร “ผู้สัมผัสได้ถึงแสงเงาชีวิต”

0

เกิด วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๗

ที่อยู่ ๗๐๙ ม.๑ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว

จ.ยโสธร ๓๕๑๑๐

การศึกษา มัธยม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

จ.ยโสธร พ.ศ ๒๕๕๔

เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอก

จิตรกรรม พ.ศ ๒๕๕๕

Facebook : Rachata Ganjanasoonthon

call. ๐๖๑-๘๓๗๒๙๗๑

ประวัติแสดงงาน

– ดาวเด่นบังหลวง ๑๐๑ ปี ๗ 

– นิทรรศการ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙

(young artist talent 2016)

– ร่วมแสดงศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง ๒๕๕๘

– ร่วมแสดงจิตรกรรมพานาโซนิค ๒๕๕๙

– ร่วมแสดงจิตรกรรมพานาโซนิค ๒๕๖๐

– ร่วมแสดงจิตรกรรม UOB ๒๕๕๙

– แสดงงานนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ ศิลป์๕

๒๕๖๐

– แสดงงานนิทรรศการ โขง ณ ที่ว่าการอำเภอ

โพนพิสัย จ.หนองคายประจำปี ๒๕๕๙

– นิทรรศการ พ่อหลวง โดยกลุ่มศิลปินอีสาน

จ.กาฬสินธุ์

– นิทรรศการแสดงเดี่ยว Light shadow of life

แสงเงาแห่งชีวิต ร้าน Vachi Yasothon
แสงเงาแห่งชีวิต

ความรู้สึกต่อธรรมชาติ แสงเงาต้นไม้สะท้อนผิวน้ำและวัชพืชตามธรรมชาติ แสดงในมุมมอง

เงาสะท้อนบนผิวน้ำและซากใบไม้ในธรรมชาติที่มีรูปร่างรูปทรงอิสระ ความสงบในธรรมชาติ น้ำ

และใบไม้ถูกแสดงออกมาในรูปแบบเหมือนจริงและมีหลายแบบหลายเทคนิค ธรรมชาติจะเป็น

ตัวช่วยบำบัดจิตใจให้ผ่อนคลายลง การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์

ปรากฏการณ์ธรรมชาติของการวนเวียนกลับมาที่เดิมซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติที่ทุกคนเข้าใจได้

เศษของกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆที่เน่าเปื่อยบนพื้นดินและริมน้ำ คอยย่อยสลายตามกาลเวลา สื่อถึงปรัชญาแห่งสรรพสิ่งที่ว่าด้วยการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ผันแปร และดับไป

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com