รฦก ๔๘ ปี “๑๔ ตุลา ๒๕๑๖”

สดุดี ๑๔ ตุลา

วันเยาวชนแห่งชาติ

.

                                       สิบสี่ตุลาเวียนมา   ทั่วทั้งพารา

                                  แซ่สร้องสรรเสริญยินดี

                                       ด้วยเลือดด้วยเนื้อของวี-  รชนยอมพลี

                                  จึ่งได้รัฐธรรมนูญ

                                        เขาตายเราใช่อาดูร   เรากลับเพิ่มพูน

                                  ความกล้าเพื่อสู้ต่อไป

                                        เอกราชของชาติไทย   เรารู้แก่ใจ

                                  ว่าใครเข้ามาครอบครอง

                                        ร่วมใจชาวไทยทั้งผอง   เพื่อแผ่นดินทอง

                                   ขับไล่ไอ้กันออกไป

                                        เมื่อชาติเรามีอธิปไตย   จงเร่งเร็วไว

                                   รีบสร้างไทยใหม่เสรี

                                        สืบทอดเจตนาของวี-  รชนคนดี

                                   ประชาจึ่งเจริญชโย

                                        ไชโย “๑๔ ตุลา วันเสรีภาพของปวงชน”

                                        ไชโย “๑๔ ตุลา วันเยาวชนแห่งชาติ”

                                                         ปรีดา ข้าวบ่อ

                                           [จาก นสพ.ประชาชาติ,  ๒๕๑๙]

*เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ นักเรียน นักศึกษา คนหนุ่มสาว นับหมื่นนับแสนออกจากบ้านไปร่วมส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  หลายคนไม่ได้กลับบ้านอีกเลย บางคนกลับไปด้วยร่างกายพิการ บางคนกลับไปด้วยความรู้สึกใหม่  เหตุการณ์ ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม มีผู้เสียชีวิต ๗๑ คน บาดเจ็บ ๘๕๗ คน

**ขอบคุณคุณวิวัฒน์ โรจนาวรรณ  แห่งร้านน้ำพุบุ๊คสโตร์ บุรีรัมย์ ที่เก็บรักษาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไว้.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com