รายการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย – นิตยสารทางอีศาน

รายการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย – นิตยสารทางอีศาน

https://www.youtube.com/watch?v=J1AdBhk-uHI&feature=share&fbclid=IwAR0ZdPbAQ1pbsAgOg2wwNa1NQIEgArKfgK0aXkfQjMsSWEfPSWxB383Q36g

รายการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ออกอากาศวันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลา 14:00 น ถึง เวลา 16:00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

ชมรมคนมีบุญ FM 97.00 เมกกะเฮิร์ต และ106.75 เมกะเฮิรตซ์ ออกอากาศพร้อมกัน วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนินรายการโดย ท่านทรภูไพร วันโพนทอง นายกสมาคมวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com