รื่นฤทัย

ขอบพระคุณได้เกิดมาร่วมโลก

พบแต่สุขสิ้นโศกทุกสถาน

ทุกพื้นที่กิจกรรมกิจการ

ทุกเนื้องานประทับแน่นทุกกิริยา

ขอบพระคุณชีวิตสอนชีวิต

เกิดมามุ่งอุทิศจิตอาสา

ครูผู้ให้ใจโอบเอื้อเพื่อประชา

โลกโสภารื่นฤทัยในสัจจพันธุ์

โดยเคารพ|รัก

12 กันยา 2564

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com