ผาแดง-นางไอ่ ปริทัศน์

ตอน กะฮอกด่อนสอนใจ

๑. พังคีซอมไอ่น้อง ยามค่ำแขวนขอคำ

ถืกธนูคันศร แล่นตำนำต้อง

วายวางสังกะฮอกน้อย เทียมสารโตตึ่ง

แบ่งกันปันพูดแล้ว กินได้ทั่วเมือง

.

๒. ศรีสุทโธนาคแค้น ขีนขุ่นขวงจิต

ควัดเป็นฮอยนำมา ก่นเมืองทางก้ำ

ไผกินมังสังซี้น พังคีกะฮอกด่อน

สินำมาเม่าเมี้ยน ให้ตายถิ้มซู่คน

.

๓. เหตุฮุมกินกะฮอกซี้น เมืองหมู่พญาขอม

คามนิคมเพพัง หล่มหลวงลงท้าง

มรณังสูญเสี้ยง นาคานำจ่อง

เหลือแต่ซุมแม่หม้าย บ่กินซี้นฮ่วมพา นั้นแหล้ว

.

๔. เผียบใส่การเลือกตั้ง เดือนใหม่มีนา

หัวคะแนนมาซอม ส่งซองฮิมฮั้ว

ลางคนซาวมือหยุ้ม ยัดลงถงเสื่อง

พอปานปันพูดซี้น กะฮอกน้อยสู่กันกิน น้อ

.

๕. ซุมซาวเมืองเก่าก้ำ กินต่อนมังสา

คือคนโลภามัก บ่สนเมืองบ้าน

เห็นแก่โตมักได้ มือซาวกำเหี่ย

สิสูญเสียเมื่อหน้า ยังบ่ฮู้เมื่อคีง

.

๖. ศรีสุทโธนาคนั้น เนานั่งในสภา สาแหล้ว

ซุมถือซองมังสัง ส่งเซิญมายั้ง

สังบ่แนมเห็นเบื้อง ทางในนาคเน่า

เขาสิมาถั่งทื้น ลงท้างจั่งนิทาน นั้นนา

.

นพรัตน วงค์สุข

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

.

.

แม่หญิงยุคนี้

ยุคสมัย ก่อนกี้ ซายข่มเหงหญิง

คิดอยาก ทำการหยัง ดุ่งดันเดินหน้า

นางใด คอยตามก้น เขาเยินยอยิ่ง

เป็นยอดหญิง เพศเพี้ยง งามพร้อมค่ามี ว่านอ

.

ลางคน ขมขื่นแค้น ทนทุกข์ทรมาน

ผัวนั้น มีเมียหลาย ลูกหลานเป็นฮ้อย

ใผก็ สรรเสริญย้อง สามีดีเลิศ

เลี้ยงผู้หลวง พ่ำน้อย ซูซ้วนซ่วยงาน กันแหล้ว

.

บัดนี้ ถึงหว่างม้ม เลยยุคจำยอม

หญิงออกหางานทำ เพิ่งตนเองได้

บ่แม่น เป็นทาสใซ้ ในเฮือนฮองฮับ

สองขาแขน แล่นสู้ หาได้ส่ำซาย

.

ซาวเอ็ดปี ประกาศก้อง คนท่อเทียมกัน

อย่าสุ ยอมจำนน สิทธิ์เฮาควรฮู้

ลุกขึ้นมา เฮียงสู้ เสมอเทียมทางเพศ

สร้างสังคม โลกให้ เหลืองเหลื้อมฮุ่งงาม จริงแหล้ว

.

ณัฏฐา พินิจหิรัญกุล (ณัฏฐา ผญาฮัก)

๘ มีนาคม ๒๕๖๑ วันสตรีสากล

.

.

ฝากคำ

อ้ายหากคิดต่อตั้ง หวังฝากพระไมตรี

บ่เคยมีใจหมาย ฮ่วมใผเทียมน้อง

เฝ้าคอยมองแลงเช้า เสมอเงาในแว่น

บ่ได้มากล่าวต้าน ลองเหล้นเบิ่งใจ แท้แหล้ว

.

คำที่ไขต่อน้อง จมแจบในทรวง

ออกมาจากความจริง กลั่นกรองมาเว้า

บ่มีหวานมาอ้อน เงินคำมาอ่อย

มีแต่ใจเที่ยงตั้ง ฝังแหน้นบ่มาย พี่แหล้ว

.

ให้กูณาบ่าวอ้าย หลิงล่ำนำแยง แด่ถ้อน

เถิงสิมรณาตาย ก็บ่ไลลืมน้อง

สิคอยปองจนได้ หมายใจเคียงคู่

เถิงอยู่เทิงฟากฟ้า สินำยื้อหย่องเอา

.

คันได้เคียงคู่เจ้า ก็หากว่าบุญหลาย แท้แหล้ว

สิบ่ปุนปองหนี ปล่อยนางฮามฮ้าง

จักขอทำบุญสร้าง แสวงทางเทียวฮ่วม

รวมเอาสองฝ่ายก้ำ เป็นแป้นแผ่นเดียว

.

นักบุญ ทรงกลด

.

.

ทางเปื้อน เพื่อนทราม

หนทางเทียวเปียกเปื้อน ดินหล่มตมเหม็น

เฮาเห็นหาหนทาง ย่างวนเวียนอ้อม

พร้อมเอาตนโตเว้น ตมเหม็นน้ำเน่า

บ่หวังลุยล่วงเข้า ในน้ำเปียกปอน

.

แต่ว่าคนฮอบข้าง เดินย่างเฮียงเฮา

เขาจักเป็นคนดี ซั่วทรามนามฮ้าย

เฮาบ่เหลียวเห็นป้าย ใดใดมาบอก

ให้เฮาซอกป่องท้าง หาทางลี้หลีกหนี

.

มีบางคนฮ่างฮ้าย กายก่ำดำกา

แต่ว่าใจเขาดี ดั่งเดียวนางฟ้า

ใจบ่เป็นคือหน้า ผิวพรรณเฮือนฮ่าง

ใผได้เคียงคู่ข้าง ปานได้เพชรพลอย

.

บางคนคอยอวดอ้าง เฮือนฮ่างโซว์โสม

แต่ข่มคนเคยคอย ซ่วยซูหนุนยู้

อยู่นำใผหวังได้ ผลกำไรเป็นใหญ่

ใผคบคนแบบนี้ มีหวังลุยบวกน้ำ

ตมเปื้อนแปดตัว…เพื่อนเอย

.

กะต่ายน้อย 01/09/2015

ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ แปล

ลานข่วงกวี ฉบับนี้เสนอความหลากหลายของเนื้อหาบทกวี ในฉันทลักษณ์กลอนอ่านลาวอีสาน บท ผาแดง-นางไอ่ ปริทัศน์ ตอน กะฮอกด่อนสอนใจ ของนพรัตน วงค์สุข เป็นการนำเนื้อหานิทานผาแดงนางไอ่ เปรียบเทียบมาสู่การเลือกตั้ง สส.ของไทยในเดือนมีนาคมนี้, บท แม่หญิงยุคนี้ โดยณัฏฐา พินิจหิรัญกุล ว่าด้วยบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่ เพื่อให้เข้ากับโอกาสวันสตรีสากล ๘ มีนาคม, บท ฝากคำ เป็นบทกลอนความรักของ นักบุญ ทรงกลด ที่ผู้เขียนพัฒนาการใช้คำสร้างความหมายที่ชัดเจนน่าอ่าน และสุดท้ายบท ทางเปื้อน เพื่อนทราม บทกลอนจาก กะต่ายน้อย นักเขียนลาว แปลโดย ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ที่ให้ความหมาย ให้แง่มุมการคบเพื่อนได้ดี ฉบับหน้าพบกับกลอนลาวอีสานม่วน ๆ ที่ลานข่วงกวีนี้ได้อีกเช่นเคย สวัสดีครับ.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com