ถนนคนเดินขอนแก่น

(กลอนอ่านวิชชุมาลี)

 

ตลาดคนย่างสิ้ง               ซมสิ่งของขาย

เสียงซอแซว                   ซักซวนคนซื้อ

ญิงซายเป็นสายก้าว         ตาซอมซอนส่อง

สมคองคอยยั่งมื้อ            ตึมตื้ออั่งอน คนแล้ว

 

เสียงต่อรองพ่องเอิ้น       โอมค่าราคา

ตามธรรมดาคน              ต่อถามตามน้ำ

การทำมาหาค้า              มีความคึกคัก

มาคนทางต่างก้ำ           ผะสงค์ซื้อสั่งขาย

 

คนยามมีมักซื้อ             ของใส่กายตน

เงินสังมีมาหลาย           แต่ไสกะด้อ

คนทุกข์หนีไปลี้            ทางใดไกลห่าง

หากินหาอยากพ้อ         เงินแก้วแก่นคำ บ่นอ

 

ตลาดคนเดินย่างซื้อ       ขอนแก่นวันเสาร์

คนปานมาทำบุญ           หลั่งไหลแลงนี้

ขายเอาดีเอาได้             เงินหลายหลวงมาก

สุขคนมีส่ำนี้                  มีซื้อจ่ายหา เงินนอ

บุญผลา  แสงดาวดั้ง

24 ธันวาคม 2559

 

 

สิ้ง : มอง.  โอม : การสู่ขอสาว, การต่อรองราคา

มือถือสาก ปากคาบเสียม

บุญเก่าเฮาเฮ็ดหน้อย      บ่ได้นั่งเป็นนาย  เขาแหล้ว

ออกจากครรภ์มารดา      คาบเสียมมาพร้อม

สีวรรณาเหลืองแหล้       เหลามาเพียงเคิ่ง

องค์อินทราเพิ่นปั้น        ทันแล้วหลูดมา

 

ปางที่เป็นมนุษย์นี้            เพียงคราบสังขาร

ควงสากมาคามือ             ลักขณาคนไฮ้

คนก็คนบ่แล้ว                 โคเลทันทั่ว

เทียวแต่หาเฮ็ดสร้าง        สมแต้มตื่มกรรม  นี้แหล้ว

 

ตั้งแต่เป็นเด็กน้อย            เนาอยู่นำนา

แนวใส่พาหากิน              ควัดดินถางด้าว

ซอกหาสินเสียมไง้         ขวยฮูปูปิ่ง

ก็จั่งยืนอยู่ม้ม                โตได้ใหญ่มา  นี้นอ

 

หมายสิลาหลีกเข้า              เคียมฮ่มโพธิ์ศรี

บ่อาจวางอาวุธ                  สากเสียมลงได้

คอบว่าเงินคำแก้ว            กำมาแปนเปล่า

แปลงเป็นทุนทรัพย์ใซ้     ปลงป้อมใส่พุง  เหมิดแหล้ว

 

ศีลปานาบ่อาจข้าม            คือศาสนาสอน

สู้ไปตามประสา                ปุถุซนซาวบ้าน

เห็นสายบุญเขาเจ้า          พากันไปวัด

ได้แต่สาธุไหว้                ยอน้อมใส่หัว  เอาแหล้ว

@บ่าวเจดี เมืองขอนแจ่น

13/01/2562

นาแซงบ้านเฮา

๑. สายงึ่มยังล่องเลี้ยว       ไหลลั่งลงของ

ประซาซนปองอาศัย        คู่ใจมีวางเว้น

พอเมื่อยามเสร็จสิ้น         ระดูกาลเก็บเกี่ยว

นาปีสำเร็จแล้ว              นาแซงซ้อนต่อเติม

 

๒. ซาวนายังสืบสร้าง           การเฮ็ดนาแซง

ป้านคันคูถมเสริม                บ่เจื่อนเพพังม้าง

อันว่าเวียกงานซาวนานั้น    มีไถทังคราด

ออกแฮงพวมหลกกล้า      เกียมพร้อมปักดำ

 

๓. ซาวนาเฮียงกันฮ่วมเข้า   มาปักดำนาแซง

เหลียวแลมองยามแลง       ลับลงไปแล้ว

ยังมีสักกุนาพร้อม             เสียงวอนวอนฮ้องส่ง

ประสงค์ซาวนาต่อตั้ง       ใจนั้นเร่งใส่นา

 

๔. พอเมื่อสำเร็จแล้ว          สดซื่นฤาทัย

ซาวนาคอยดูแล               ใส่ใจแลงเซ้า

คอยเบิ่งแงงต้นเข้า          ให้เขียวงามโดดเด่น

ยามแลเห็นซื่นซ้อย         จิตใจนั้นเบิกบาน

คำสะหวัน สุวันนะลังสี

ล้านช้าง ฝั่งขวา  แปล

 

นาแซง : นาปรัง

แสงส่องทาง

นาวาวนแก่งกว้าง              กลางแม่นทีหลวง

เปรียบดั่งชีวิตคน              ผจญกรรมกลางคลื้น

อุปสรรคหลายล้น            ลมฝนโถมทั่ง

ก็เทียวพายพ่องหล้ม       ยังท้าท่องไป

 

เอาศรัทธาต่อตั้ง            เป็นดั่งแสงไฟ

สู้กับความมืดมน           อดทนยามท้อ

วิริยาเพียรพร้อม           บำเพ็ญบ่มีหย่อน

ฝ่าฟันความยากฮ้าย        ไปจนพ้อฝั่งฝัน พุ้นแหล้ว

 

สติตรองฮุ่งฮู้                     เห็นบ่อนปัญหา

แนไปตามแนวทาง           ก่อนมือพายจ้ำ

สังเกตการณ์เฮียนฮู้         หันหัวหาถืก

เอาเหตุผลหักล้าง          ลอยเลี้ยวซั่งซา เบิ่งแหล้ว

 

สมาธิเที่ยงหมั้น               แนมสู่จุดหมาย

เถิงโขดหินขอนขวาง      หมอกมัวบ่มีย้าน

เอาปัญญามาใซ้            ซอมเห็นทุกสิ่ง

ในกระแสเลิกตื้น          กะใจแจ้งจั่งพาย ไปแหล้ว

 

หลักทั้งหลายเหล่านี้          เนาอยู่นำเฮา นี้นอ

เป็นประสบการณ์สอน        บทเฮียนพาฮู้

ศีลธรรมโฮมกันเข้า           เป็นปัญญาไขป่อง

คือปัจจัยผาบแพ้              พาพ้นผ่านภัย

เปรียบเป็นแสงส่องให้      พาพ้นค่ำคืน แท้แหล้ว

นักบุญ ทรงกลด

ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com