วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 งานรำลึกและเฉลิมฉลองครบรอบ 25|26 ปี อนุสรณ์สถานวีรชนประชาชน-อีสานใต้

วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
งานรำลึกและเฉลิมฉลองครบรอบ 25|26 ปี อนุสรณ์สถานวีรชนประชาชน-อีสานใต้
ณ บ้านโคกเขา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

.                                                        ห ว่ า น ฝั น

                                               ที่ที่ มีเพื่อน มีญาติมิตร

                                         มีเลือดเนื้อ ชีวิต ยิ่งใหญ่

                                         เก็บฝัง อดีตไว้ ในดวงใจ

                                         หว่านฝัน เราไป ให้ผลิบาน…

                                               อนุสรณ์ สถานฯ ทั่วไทถิ่น

                                          เทิดชีวิน ลูกไทย ใจห้าวหาญ

                                          เสริมความรัก พร้อมพรัก อุดมการณ์

                                          ปฏิญาณ แห่งสหาย อุทิศพลี

                                               เสียสละ สูงสุด เพื่อชาติ

                                          องอาจ ไม่กลัวตาย ไม่ถอยหนี

                                          ซื่อสัตย์ พิทักษ์ ประชาชี

                                          สังคมใหม่ บังเกิดมี ต้องชิงชัย…

                                               ที่ที่ มีเพื่อน มีญาติมิตร

                                          มีเลือดเนื้อ ชีวิต ยิ่งใหญ่

                                          เก็บฝัง อดีตไว้ ในดวงใจ

                                          หว่านฝัน เราไป ให้งอกงาม

วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
งานรำลึกและเฉลิมฉลองครบรอบ 25|26 ปี อนุสรณ์สถานวีรชนประชาชน-อีสานใต้
ณ บ้านโคกเขา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com