ว า ง

งานจัดวางกลาง”ไร่ธารเกษม”
ขาวกลางเขียวปรีเปรมอิ่มเอมจิต
วางลีลาวางอารมณ์ชื่นชมชิด
“ลาวคำหอม”ขีดลิขิตชีวิตวาง


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com