คนโบราณมีตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าตั้งแต่โบราณดึกดำบรรพ์ก่อนเวลานับ.

มีหัวสมองลึกลับอยู่ในจักรวาล กองบัญชาการควบคุมสมองมนุษย์ให้มีรูปแบบความคิดเหมือนกันตลอดไป ง่ายต่อการควบคุม.

คนในโลกนับล้านต่างคิดเหมือนกันทุกคน คิดอยากรวยคิดอยากดังคือความหวังของมนุษย์. นางพญาสมองลึกลับบังคับฝูงคนเป็นคนงาน ให้ฝูงมันทำงานจนตายในกรอบความคิดของความอยากรวย-ความอยากดัง. จะมีบ้างที่หลุดจากความทรมาน. พ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน. ต้องการเป็นอิสระจากสมองโบราณ. นิพพานก่อนตาย แต่ก็มีไม่มากเพราะส่วนใหญ่ไม่อยากมีความคิดเสรี. มีรูปเคารพหัวคนใหญ่โตมโหฬารของยุคโบราณ ตำนานสมองของจักรวาลควบคุมการทำงานของมนุษย์.

สลักเป็นรูปใบหน้าลึกลับของพญามาร

กองบัญชาการกิเลส.

ฝูงมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความคับแค้นแน่นใจ

ที่ต้องเป็นทาสรับใช้กิเลสตัณหามาตั้งแต่

โบราณกาลและต้องรับใช้ต่อไปอีกนาน

ในฐานะสัตว์ทดลองของพระเจ้า.

Related Posts

“เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
หมาน
คำโตงโตย : “ฮ้อนกว่าไฟ ใสกว่าแก้ว แล้วก่อนทำ”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com