สั ก อี ส า น*

สักศรัทธาความเชื่อชายชาตรี
“มอม”ศักดิ์สิทธิ์ฤทธีที่คงมั่น
“ยันต์”ประจักษ์ทรงคุณอเนกอนันต์
พร้อมประจันผจญพ้นภัยพาล

สักศิลปะเรือนร่างชายชาตรี
สร้างสง่าราศีคนกล่าวขาน
สร้างเสน่ห์แก่เพศหญิงยิ่งยาวนาน
สร้างตำนานอีสานสัก”สักอีสาน”.

*เยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่าย ของ ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ ณ “หอศิลป์กรุงเทพฯ”
บางสาระและบทสนทนาติดตามในรายงาน”ทางอีศาน” ฉบับเดือนกรกฎา ‘63

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com