นายเยาว์ ลิมปินันทน์ เปรียญ – แปล

ภาษาแขมร์                                      ภาษาไทย

๑๖) พากย์เพรงโลกสรดี                  ๑๖) คำโบราณท่านกล่าว

ถากุมบีจิญจิมขลา                           ว่าอย่าให้เลี้ยงเสือ

พากย์เพรงโลกอปมา                       คำโบราณท่านอุปมา

คิตรงณาธเวอโอยบาน ฯ                  คิดตรงไหนทำให้ได้ ฯ

 

๑๗) กันกอพสโอยขชับ                    ๑๗) จับคองูให้มั่น

ขลาจกรลับขำแอปราณ                     กลัวมันกลับกัดเอาตน

โอสทูกกุมโอยละอาน                        เข็นเรืออย่าให้น้ำขุ่น

ทึกถลาโสดกุมโอยลออก ฯ                น้ำที่ใสอย่าให้ขุ่นมัว ฯ

 

๑๘) สลึกเฌออิดกมเริก                      ๑๘) ใบไม้ไม่มีความไหว

เบอก็เกริกบดขยลบก                          ถึงแม้มันไหวก็เพราะถูกลมพัด

ถึกถลาละคึกเบอลออก                        น้ำใสถึงคราวจะขุ่น

ดบิทร็ลอกขลังเสาะสา ฯ                      ทิ้งฉบับขบวรของท่านที่ล่วงแล้ว ฯ

 

๑๙) ยลตูจกมอาลขม                           ๑๙) เห็นว่าเล็กอย่าพึงเร่ง (รีบร้อน)

ควรสนสมยกชาคนา                             คิดสะสมไว้เป็นเพื่อนกัน

บานเจรินกุมขมพา                               ได้มากแล้วอย่ามักใหญ่

สนสิมขสินติจติจเทา ฯ                          ค่อย ๆ ไปแต่ละน้อย ฯ

 

ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com