สุวรรณี สารคณา “ผู้เนรมิตรครอบครัวได้อย่างมีชีวิตชีวา”


สุวรรณี สารคณา

เกิด : อุบลราชธานี  ๒๕๑๙

การศึกษา

๒๕๓๔ – ๒๕๓๖ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

๒๕๓๗ – ๒๕๔๒ : ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๔๒ – ๒๕๔๕ : ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลที่เคยได้รับ

๒๕๕๔   : รางวัลยอดเยี่ยม การประกวด UOB Painting Of The Year 2011 ในประเทศไทยและระดับอาเซียน

              : รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ ๑๓

              : รางวัลทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี  ครั้งที่ ๑๒

              : รางวัลสนับสนุนธนาคารกรุงไทยในการประกวดศิลปรรมแห่งชาติ

              : รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ การประกวดภาพจิตรกรรม Sinaide Ghi International  Watercolor Competition กรุงโรม ประเทศอิตาลี

๒๕๔๕   : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๖ การประกวดศิลปกรรม International Visual Arts Competition “Le Geste en Liberte” , UNESCO Center Louis Francois ประเทศฝรั่งเศส

๒๕๔๔   : รางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรม Sinaide Ghi Watercolor Competition ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

๒๕๔๒  : รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรม โนเกีย อาร์ต อวอร์ด-เอเชีย แปซิฟิก “Vision of Your Future” ประเทศสิงคโปร์

              : รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรม โนเกีย อาร์ต อวอร์ด-เอเชีย แปซิฟิก “Vision of Your Future” ประเทศไทย

๒๕๔๑   : รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสประเทศไทย จำกัด

๒๕๔๐   : รางวัลเกียรติบัตร การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย จำกัด

๒๕๓๖   : โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นนักศึกษาเกรดเฉลี่ยดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

๒๕๓๕   : รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดภาพจิตรกรรมสีน้ำ ระดับภาคอีสาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ๒๕๖๐

– แสดงงานนิทรรศการ โขง ณ ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙

– นิทรรศการ พ่อหลวง โดยกลุ่มศิลปินอีสาน จ.กาฬสินธุ์

– นิทรรศการแสดงเดี่ยว Light shadow of life แสงเงาแห่งชีวิต ร้าน Vachi Yasothon


เกียรติประวัติ

๒๕๕๕   : ได้รับคัดเลือกโครงการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศิลปินแห่งชาติ “คุรุศิลป์รุ่น ๔” ศึกษาชมงานศิลปะที่สหรัฐอเมริกา

๒๕๕๒   : ทุนจาก ดร.ชุมพล พรประภา เพื่อไปทัศนศึกษาและชมงานศิลปะ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๕๔๙   : ทุนจาก ดร.ชุมพล พรประภา เพื่อไปทัศนศึกษาและชมงานศิลปะ ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๕๔๗   : ทุนจาก ดร.ชุมพล พรประภา เพื่อไปทัศนศึกษาและชมงานศิลปะ ณ เมืองบังกะลอร์ประเทศอินเดีย

๒๕๔๕    : เป็นตัวแทนศิลปินหญิงไทยร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม ณ Sharjah Women’s Club and Museum เมืองชาจาห์ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

               : ได้รับทุนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อศึกษางานด้านการเรียนการสอนศิลปะและการออกแบบ ณ สถาบัน Milwaukee Institute of Art & Design รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒๕๔๔   : ทุนการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์จาก ฯพณฯ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

๒๕๔๓   : เป็นตัวแทนศิลปินรุ่นเยาว์ในการแสดงศิลปกรรม APEC Young Artist Exhibition ที่อาคารหอประชุมแห่งชาติ ICC กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

๒๕๔๑   : รางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นนักศึกษากิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๔๐-๒๕๔๒     : ทุนการศึกษาจากคุณกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา

๒๕๓๙   : ทุนจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.ชุมพล พรประภา เพื่อไปทัศนศึกษาชมงานศิลปะ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส

๒๕๓๗   : ทุนการศึกษามีเซียม ยิบอินซอย โดยคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๓๕   : ทุนการศึกษาจากคุณสอง วัชรศรีโรจน์


ประวัติการแสดงนิทรรศการเดี่ยว

๒๕๖๑  : นิทรรศการ “อ้อมกอดของแม่”  หอศิลป์ขัวศิลปะ  เชียงราย

             : นิทรรศการ “รักของครอบครัว”  ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  อุบลราชธานี

             : นิทรรศการ “รักของครอบครัว” ที่หอประวัติศาสตร์ศิวะนาลัยอุบลราชธานี

๒๕๕๔  : นิทรรศการ “วิถีชีวิต : ทุกข์และสุขมีร่วมกัน” 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ (๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔)

๒๕๕๑  : นิทรรศการ “สุวรรณี  สารคณา”  ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (๒๐ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑)

๒๕๔๔   : นิทรรศการ “Inspiration in Bangkok 2001” ณ Hemlock Restaurant ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ (๒๔ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔)

๒๕๔๓   : นิทรรศการ “Street at Night” ณ Tortilla Flat กรุงเทพฯ  (๘ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓)

ประวัติการแสดงนิทรรศการคู่​

๒๕๕๓ : นิทรรศการ “Look Behind You” โดย สุวรรณี สารคณา Alexis Mollomo ณ Worksound Gallery เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา (๕ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

            : นิทรรศการ “Her Emotion” โดย สุวรรณี สารคณา และศุภรัตน์ ราชรินทร์ ณ หอศิลป์ 9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย (๑๓  มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓)

๒๕๕๒ : นิทรรศการ “Blossom In The Garden” โดย สุวรรณี สารคณา และ Shelley Radovitch ณ หอศิลป์ The City of Hillsboro Glenn & Viola Walter Culture Arts Center รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒๕๔๗ : นิทรรศการ “Spring Blossom” โดย สุวรรณี สารคณา และศุภรัตน์ ราชรินทร์ ณ หอศิลป์ 9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย (๑๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗)

๒๕๔๔ : นิทรรศการ “Hidden” โดย สุวรรณี สารคณา และนงนุช ภู่มาลี ณ บ้านบางกอก อาร์ต แกลลอรี่ กรุงเทพฯ (๒๔ มิถุนายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔)


ประวัติการแสดงนิทรรศการกลุ่ม

๒๕๖๑ : นิทรรศการ “ DIVAS วันสตรีสากล 2018” ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิติ้ กรุงเทพ

            : Art Stage Singapore 2018 ณ Expo & Convention Centre  ประเทศสิงคโปร์

            : UOB Artist Winners 2018 ณ ยูโอบี อาร์ตแกลลอรี่  ประเทศสิงคโปร์

๒๕๖๐ : นิทรรศการ  “ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  ณ หอศิลป์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ

๒๕๕๙  : นิทรรศการ “Indo-Indie” ศิลปินกลุ่มโป๊ยเซียน  หอศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพาะช่าง

๒๕๕๘  : นิทรรศการ  “ 18 องศา” ศิลปินกลุ่มโป๊ยเซียน  ณ หอศิลป์ราชดำเนิน

๒๕๕๓ : นิทรรศการ “Colors of Beijing” ณ หอศิลป์ ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ

            : นิทรรศการ “อุ่นรักไว้โอบโลก” โดยมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ หอศิลป์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

            : นิทรรศการ “Self-Portrait” ณ 100th Monkey Studio & Gallery เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒๕๕๒ : นิทรรศการ Aesthetics of Body ณ Artery ณ สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพฯ

            : นิทรรศการ “The 4th  Competition : Figurative Painting and Sculpture 2009” โดย Fundacio’ de les Art i els Artistes 

ณ เมืองแมดริด และบาเซลโลนา ประเทศสเปน

๒๕๔๕  : นิทรรศการ “The International Painting Awards 2001” ณ Instituto Internacional ประเทศมาเก๊า

             : นิทรรศการ “The Tenth International Biennial Print and Drawing Exhibition 2001” เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

            : นิทรรศการ “ภาพจิตรกรรม Siniade Ghi International Prize” ณ ประเทศอิตาลี

๒๕๔๔ : นิทรรศการ “International Visual Arts Competition; Le Geste en Liberte by The UNESCO Centre Louis Francois” ณ ประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ   

อำนวย วรพงศธร

ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวถึงศิลปินผู้นี้ว่า…

สุวรรณี สารคณา ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในสาขาวิจิตรศิลป์เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔  สุวรรณีเป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวชาวไร่ชาวนา ครอบครัวชนบทเหมือนเด็กศิลป์หลายคน  ความขยันหมั่นเพียร ความเจียมตัว รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นบุคลิกของนักเรียนต่างจังหวัด จำนวนนักเรียนห้องละสิบกว่าคนทำให้เพื่อนทุกคนรวมทั้งครูอาจารย์สนิทสนมกลมเกลียวใกล้ชิดกันมาก  ชีวิตเด็กศิลป์ในรั้วอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจึงเปี่ยมไปด้วยความสุขและการเรียนรู้ เหมือนกับอยู่ในครอบครัว  ความรักความผูกพันทำให้มีการไปมาหาสู่พบปะสังสรรค์กับเพื่อนพี่น้องครูอาจารย์ และเยี่ยมเยือนสถาบันสม่ำเสมอสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตลอดสามปีที่เรียนอยู่นั้น  สุวรรณีตั้งใจเรียนในทุกวิชา และมีความขยันหมั่นเพียรทักษะฝีมือทั้งในและนอกเวลาเรียน มักจะได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มทุกครั้ง  เป็นที่สังเกตว่างานที่สั่งให้ทำหรือการบ้านที่ทำได้ดีมากมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้สี  มีความเข้าใจเรื่องสี การมองสีและการผสมสี  เมื่อมีการประกวดทักษะการเขียนสีน้ำก็ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนของสถาบันไปประกวดในระดับภาค ซึ่งก็ได้รับรางวัลในระดับภาคเช่นกัน 

สุวรรณีเป็นนักเรียนคนเดียวในชั้นที่สอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาศิลปากร ในขณะที่เพื่อน ๆ เรียนที่วิทยาลัยเพาะช่าง  ความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จทำให้เราได้เห็นผลงานของเธอร่วมแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งการแสดงกลุ่มและเดี่ยว  งานสร้างสรรค์หลาย ๆ ชุดมีการพัฒนาต่อเนื่อง ได้รับการชื่นชมจากเพื่อน ๆ ครูอาจารย์  ผู้คนทั่วไปที่สนใจศิลปะ และนักสะสมศิลปะ โดยเฉพาะผลงานที่สะท้อนความรักของคนในครอบครัว แม่ลูก หรือพี่น้อง นอกจากนี้สุวรรณีส่งภาพเข้าประกวดต่าง ๆ จนได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดศิลปกรรมฟิลลิปมอริส รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทยในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ  รางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดศิลปกรรมพานาโซนิค  รางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดศิลปกรรมยูโอบีเพ้นติ้งออฟเดอะเยีย ทั้งในเมืองไทยและระดับภูมิภาค อีกทั้งได้รับทุนสนับสนุนต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น ทุนเรียนดี ทุนดูงานในต่างประเทศ  เอเชีย ยุโรปและอเมริกา  และทุนศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๑๓  โดยครั้งล่าสุดในต้นปีนี้สุวรรณีก็ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงงานที่  อาร์ตสเตทสิงคโปร์ อีกด้วย

ผลงานจิตรกรรมของสุวรรณี มีความโดดเด่นในการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตคนชนบทอีสานบ้านเกิดของเธอเอง  การได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องใกล้ตัวแล้วถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมา ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจสะเทือนใจในคราวเดียวกัน ด้วยรูปทรงของสมาชิกคนในครอบครัวหรือพ่อแม่ลูกนอนโอบกอดกันบนเสื่อ ประกอบกับผ้าห่มลายทอมือที่ห่มอย่างกระจัดกระจายหากแต่มีชีวิตชีวายิ่งนัก

Related Posts

ยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ “ศิลปินลูกอีสานผู้เรียบง่าย และรักธรรมชาติ”
แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน
“จุดนัดพบแห่งความรู้สึกพิเศษ”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com