โต่งโหม่ง     คงเขิบตั้ง      ฐานทั่งลงดิน

นี้แม่น       มหาหิน         เหงี่ยงเอียงบังฮ้อน

ซ้างป่า       มาหมายซ้น     ซอนหลังสีฮะ

เอาขี้ตม      แปดแต้ม       เป็นปื้นป่ามฮอย

ภายลุน       คนจึ่งเอิ้น       ฮอยว่าหินซ้างสี

ตั้งเทิง        ภูพานคำ        อุทยานน้ำพองก้ำ

อำเภอ        บ้านฝางขึ้น     จอมภูเหลียวลงเขื่อน

นาม          อุบลรัตน์น้ำ    วังกว้างแก่งกระแส

สายภู        ปานเทพป้าน   คูเขื่อนคึงนึง

สายน้ำ       ปานแพรพรม   เหล่าแถนปูไว้

หินพะลาน   ผาล้าน         ตาตะลึงแลล่ำ

งามปาน      อินทร์แต่งสร้าง           เห็นแล้วเล่าสะออน

มาฮอด       ขอนแก่นต้อง   ตางพักเซามีแฮง

ไปซม        หินซ้างสี        ฮอดบ้านฝางถามได้

มีทัง         ไพรผาล้ำ       แสนงามธรรมซาติ

เขื่อน        อุบลรัตน์ซ้ง    งามแท้ท่านเอย

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com