หนทางคน              ดั้นด้น บุกดง ฝ่าภัย
สร้างขึ้นให้ กว้างใหญ่          ใช้งาน เดินทาง มานาน
     ทางเคยคดเคี้ยว          เลาะเลี้ยวตามห้วยละหาน
สร้างใหม่ ให้พ้นกันดาร         ผ่าผ่าน ไร่นา ชุมชน
     คนใจแคบ              มุ่งแนบ เพียงเส้นทางตน
คนใจกว้าง ประเสริฐล้น         มุ่งหน ทางคน ชื่นชม
     สังคม ป่วนปั่น           เส้นทาง พันกัน หลายปม
คนใจกว้าง สางทาง สร้างสม     ก่อผล บ้านเมือง เรืองรอง.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com