“ห ม า เ ก้ า ห า ง” ทุ่มเท/อดทน/วินัย/ฝึกซ้อม/บันทึก เพื่อนำเสนอผลงานเพลงในเวทีอาเซียน

0

“ห ม า เ ก้ า ห า ง”

ทุ่มเท/อดทน/วินัย/ฝึกซ้อม/บันทึก

เพื่อนำเสนอผลงานเพลงในเวทีอาเซียน

วันเสาร์ที่ 28 สิงหานี้ เวลา 18.00 น. – 19.30 น.  วงดนตรีอีศานคลาสสิก “หมาเก้าหาง” ได้รับเชิญร่วมเวทีดนตรีอาเซียนออนไลน์ – Southeast Asia Music session (SEAMS) นำเสนอกระแสความเปลี่ยนแปลงวิถีดนตรีอีสานในโลกทัศน์ของพวกเขา มี รศ.ดร.เจริญชัย ชนม์ไพโรจน์ ครูใหญ่นักมานุษยวิทยาดนตรีเป็นแขกรับเชิญร่วมเสวนาด้วย

ควบคุมเวทีโดย อาจารย์อนันท์ นาคคง, ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ รศ.ดร.ลาเวิร์น เดอ ลา เพนญา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์

และช่วงเดียวกันนั้น 23-27 สิงหาคม จะเป็นสัปดาห์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ Traditions in Transition ด้วย http://www.pgvim.ac.th/pgvis/ ซึ่งยังจะมีกัลยาณมิตร นักวิชาการดนตรี นักประพันธ์เพลง นักเทคโนโลยีดนตรี นักดนตรีศึกษา นักเคลื่อนไหวกิจกรรมสังคม ฯลฯ หลากหลายรุ่น  มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องความเปลี่ยนแปลงและความหวังของวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกมุมมอง

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com