อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 44 )

0

“ห น ท า ง”

หนทางคน ดั้นด้น บุกดง ฝ่าภัย
สร้างขึ้นให้ กว้างใหญ่ ใช้งาน เดินทาง มานาน

ทาง จากไม่มีทาง บ้างคดเคี้ยว เลี้ยวตามละหาน
ผ่านหมู่บ้าน นาไร่ ไกลใกล้ วกวน

คนใจแคบ มุ่งแนบ เพียงเส้นทางตน
คนใจกว้าง ประเสริฐล้น มุ่งหน ทางคน ชื่นชม

โควิด ป่วนปั่น เส้นทาง พันกัน หลายปม
คนใจกว้าง สางทาง สร้างสม ผลอุดม บ้านเกิด ส่วนรวม.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com