เชิญชวนท่องเที่ยววัฒนธรรมทางอีศาน (ครั้งที่ 3) “เที่ยวแอ่งอารยธรรมอีสานเหนือ ~ สกลนคร”

เชิญชวนท่องเที่ยววัฒนธรรมทางอีศาน (ครั้งที่ 3)
0 “เที่ยวแอ่งอารยธรรมอีสานเหนือ ~ สกลนคร”
ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2565

ตุ้มโฮมเพื่อนมิตรโดย นิตยสาร|มูลนิธิ|”ทางอีศาน”
นำเที่ยวโดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ และคณะวิทยากรชำนาญการ
เปิดรับสมาชิกเพิ่มอีก 24 ท่าน (10 ท่านแรกจองเที่ยวบินแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดระลอกที่สาม)
รับสมัครภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อจะได้ทันจองเที่ยวบินเดียวกัน
ติดต่อ/ประสานงาน คุณแตงกวา 086 388 9095, คุณปุ๊ก 086 378 2516
& งบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,700 บาท (ไม่รวมค่าเครื่องไป – กลับ) รวมค่าเรียนรู้เรื่อง “คราม” และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
10:20 กรุงเทพ (DMK) ถึง 11:30 สกลนคร (SNO)
12.00 น. อิ่มอร่อย “ร้านจานเปล”
13.00 น. ~ เยือนพิพิธภัณฑ์ภูพาน แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของสกลนครดินแดนอารยธรรม 4 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม อารยธรรม
~ ชมพิพิธภัณฑ์สถานอาจารย์มั่น ภูริทัตเถระ และเจดีย์จันทโรเจติยานุสรณ์ ที่วัดป่าสุทธาวาส
14.00 น. เดินทางไปยังถ้ำผาแด่น ดินแดนประติมากรรมหินทราย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นบนหน้าผา
17.00 น. ลงทะเบียนลงทะเบียนเข้าพักโรงแรมฮักสกล
18.00 น. เต็มอิ่มที่ร้านสะบันงา
21.00 น. พักผ่อน/ฝันดี

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

06.00 น. ~ ตักบาตรเช้าพร้อมชมวิถีชีวิตในตลาดเช้าของชาวสกลนคร
~ บริการอาหารเช้าที่ “ร้านเลิศรส”
08.30 น. ~ ลงเรือล่องหนองหาร ทะเลน้ำจืดอันดับสองรองจากบึงบอระเพ็ด
~ ชมดอนสวรรค์ เยือนชุมชนทวารวดีบ้านแป้น แวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านน้ำพุ สักการะพญาสุวรรณภิงคาร และพระนางนารายณ์เจงเวง
12.00 น. ร่วมประทานอาหารที่ “ร้านข้าวเปียกโบราณฟรานซิส”
13.00 น. ~ เยี่ยมชุมชนท่าแร่ ชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์อินโดจีนฝรั่งเศสที่มีเอกลักษณ์และเทคนิคการก่อสร้างเฉพาะตน
~ เรียนรู้การทำ “ดาว” กับพี่น้องชาวบ้านท่าแร่
16.00 น. เรียนรู้เรื่องคราม ลงมือย้อมคราม และเป็นเจ้าของเสื้อ/ผ้าพันคอ หนึ่งเดียวในโลก ณ สวนแมน (Creative Crafts Center)
18.00 น. เสิร์ฟอาหารเลื่องชื่อ โคขุนโพนยางคำ “ร้านฟาร์มฮักโคขุนคุณทอง” (มีเมนูอื่น ๆ สำหรับท่านที่ไม่ใช่สายเนื้อ)
21.00 น. กลับที่พัก/ราตรีสวัสดิ์

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

07.00 น. อาหารเช้าที่ “ร้านกรีนคอนเนอร์”
08.00 น. ตื่นตาตื่นใจและยืดกำลังขา ณ ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ดินแดนลอยฟ้าศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรขอมโบราณ สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 บนยอดเขาภูเพ็ก สูงจากระดับน้ำทะเล 520 เมตร สร้างด้วยหินทราย เรือนธาตุตั้งบนฐานยกสูง ตอนหน้าของปราสาทมีฐานหินเรียงซ้อนกัน มีบาราย ด้านหน้าอาคารปราสาททางทิศตะวันออกมีบันไดก่อปูนขึ้นบนยอดเขา 495 ขั้น
12.00 น. ฝากท้องไว้ที่ครัวบัวทอง
13.00 น. ไหว้พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุศาสดาราม ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านเมืองมาแต่โบราณ
แรกเริ่มพระธาตุเชิงชุมคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้านขวามือ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง เนื่องอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 19 และได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่
14.00 น. พระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือ “อรดีมายานารายณ์เจงเวง” โดยกลุ่มสตรีเมืองหนองหารหลวงสร้างแข่งขันกับกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหารน้อย เพื่อรอรับพระมหากัสสปะเถระนำพระอุรังคธาตุไปบรรจุยังภูกำพร้า หากฝ่ายใดสร้างเจดีย์ใหญ่เสร็จก่อนดาวเพ็กขึ้นฝ่ายนั้นชนะ
15.00 น. ~ ชมพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
~ ชมห้องแห่งแรงบันดาลใจของจิตร ภูมิศักดิ์
~ แลกเปลี่ยนและเสวนากับภาคประชาสังคมคนจังหวัดสกลนคร
18.00 น. อาหารค่ำร้านศิรินภา

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. ~ เยี่ยมคารวะครูเตียง ศิริขันธ์ ณ อนุสรณ์สถานบนเทือกเขาภูพาน
12.00 น. อาหารอีสานคลาสสิก “ร้านฟ้าโปร่ง”
13.00 น. ~ ชมพระธาตุดุม โบราณสถานแห่งนี้ดั้งเดิมเป็นพระปรางค์ก่ออิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีร่องรอยของคูน้ำล้อมรอบเห็นได้ชัด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่า พบทับหลังทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ มีภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้ากาล ประกอบด้วยสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ศิลปะเขมรแบบบาปวน
~ ชมเมืองสกลนคร ซื้อของฝากของที่ระลึก
~ โบกมือลาแอ่งอารยธรรมที่”ดอนลังกา” มุมถ่ายภาพงามกลางหนองหาร
15.30 น. เดินทางไปสนามบินจังหวัดสกลนคร
(เดินทางกลับด้วยสายการบินนกแอร์ สกลนคร 17.40 น.- ดอนเมือง 18.45 น.)

*วิทยากร

 • อาจารย์วรวิทย์ ตงศิริ ผู้สนใจงานศิลปวัฒนธรรมและนิยมการเลาะท่องเท่ียว
 • อาจารย์ ดร.สถิตย์ ภาคมฤค ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติและจักรวาล
 • อาจารย์พจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
  **ประสานงานพื้นที่
  -คุณเขมจิรา ชุมปัญญา นายกสมาคมการท่องเที่ยวสกลนคร และเลขาฯสมาคมผู้ไทโลก
 • อาจารย์สุชีลา เพชรแก้ว กรรมการมูลนิธิทางอีศาน
  -อาจารย์เรวดี ระภาเพศ แห่งโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
  -และตัวแทนภาคประชาสังคมด้านต่าง ๆ
  ***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อสาระ ความสุขและคุ้มค่าเวลาที่สุด.

Related Posts

Journey of Life ชีวิตใหม่
ปิดเล่ม ทางอีศาน 123
บางเรื่องราว
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com