แสนยานุภาพ

แสนยานุภาพ หรืออำนาจทางการทหารนั้นไม่ได้ชี้ขาดที่อาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ชี้ขาดที่คน คนผู้เป็นประชาชนพลเมืองของประเทศนั้น ๆ เป็นสำคัญ

คนในประเทศที่มีเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ คนในสังคมที่มีความอุดมมั่นคงทางอาหาร มีสมุนไพร มีฮีตคองคุณธรรม คนเหล่านี้ย่อมรักบ้านเกิดเมืองนอน ย่อมหวงแหนผืนแผ่นดินประเทศชาติยิ่งกว่าชีวิตของตน

อดีตกาลที่ผ่านมา แม้คนเล็กคนน้อย คนส่วนใหญ่ของประเทศ จะถูกกดทับทั้งทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม จะถูกกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบเท่าใด แต่เมื่อยามเกิดศึกสงครามพลเมืองเหล่านี้คือ ผู้กล้าด่านหน้า

ดังนั้น การทำนุบำรุงพัฒนาบ้านเมืองให้มีอยู่มีกิน สุขสงบ พลเมืองมีสิทธิ์มีเสียง มีปัญญาความรู้ อยู่กันด้วยเหตุด้วยผล ประเทศชาติมีทิศทางอนาคตที่รุ่งโรจน์ มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สภาพการณ์ดังนี้ ย่อมเท่ากับมีแสนยานุภาพที่เกรียงไกร เพราะประชาชนพลเมืองคือปราการไชย และคืออาวุธที่ทรงพลานุภาพ ที่จะรักษาเอกราช อธิปไตย ไว้ชั่วลูกชั่วหลานเหลนตลอดกาลนาน

ประเทศไทยของเรา ฝ่ายความมั่นคงพยายามจัดซื้อหาอาวุธเสมอมา ทั้งทางเปิดเผยและปิดลับมีหลายกรณีที่ความแตกเพราะสื่อมวลชนไปขุดคุ้ย เรื่องเรือดำน้ำก็เฉกเช่นกัน หลายกรณีซื้อยุทโธปกรณ์มาแล้วใช้งานไม่ได้ หลายกรณีมีข่าวอื้อฉาวเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับเรื่องเรือดำน้ำ สรุปได้ในวันนี้เลยว่าประชาชนไทยจะเสียเงินนับหลายหมื่นล้านบาทไปแบบสูญเปล่า เราจะใช้เรือดำน้ำไปไล่จับเรือประมงล้ำน่านน้ำเพียงแค่นั้นหรือ เราจะใช้เรือดำน้ำขนาดนี้ไปสู้รบกับใครเขา ในขณะที่วันนี้หลายประเทศมีเรือดำน้ำไร้คนควบคุม ใช้พลังขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ แถมติดขีปนาวุธยิงข้ามทวีปได้

เราควรนำทรัพย์สินเงินทองที่พอมีมาบำรุงการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ฟื้นฟูสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กของประชาชนพลเมือง.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com