• สะท้อนเลือดเนื้อเชื้อชีวิต        จิตวิญญาณอดีตกาลนานเนิ่น
สำแดงจินตนาพาเพลิดเพลิน              มนุษย์สรรเสริญพระเจ้าใด
      • องค์พระพรหมทำหน้าที่พระผู้สร้าง  พระศิวะทำลายล้างปางหวาดไหว
พระวิษณุถนอมโลกเฝ้าห่วงใย             “ตรีมูรติ”รวมไว้ในเอกองค์
     • ภาวะแห่งพระเจ้าไร้ภาวะ          ไร้คำจะพรรณนาไร้พิศวง
ไร้เหตุผลประเมินการดำรง                ไร้ความคิดผิดประสงค์คาดคะเน
     • ใช่ยัชญพิธีจะเข้าถึง             แม้การพึ่งวิทยาผสมผเส
ตั้งดวงจิตพิสุทธิ์ไม่รวนเร                 พระเจ้าจึงไม่หันเหหมดความนัย
     • อีกอัปสรสวรรค์บนชั้นฟ้า          เหินเหาะไปมาหมื่นตนได้
เล่ห์เสน่ห์มากมายาจาระไน               หนึ่งในสิบนางใดแสนโสภา
     • รัมภา เมนกา วิศวาจี            สุเกศินี ประมัทวรา ล้วนหวือหวา
อัมพุชากษ์ ติโลตตมา                  โสมประภา มโนรมา มฤตาจี
     • เธอคอยรับเทวบัญชาตามวาระ      งานทำลายตบะพระฤๅษี
เหตุอิจฉาริษยาเริงโลกีย์                 ทั้งสามโลกชั่วดีไม่เกินกัน
     • รักโลภโกรธหลงคงครบรส        ทุกธาตุแท้ปรากฏเสกสาปสรร
ยุธิษเฐียรมนุษย์มหัศจรรย์                ฝ่าด่านอรหันต์ด้วยหัวใจ
     • อภิรมย์สำราญงานวรรณศิลป์       นาม“ศักดิ์ศรี”ระบือระบิลอสงไขย
“แย้มนัดดา”เกื้อหนุนละมุนละไม           วงวรรณเทิดไว้ภารตนิยาย.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com