คาถาเอาตัวให้รอด และหมู่บ้านปลอดภัย

0

บริษัทชั้นนำของประเทศนี้ดึงตัวข้าราชการระดับสูงจากทุกกระทรวง กรม กอง เข้าไปสังกัดกินเงินเดือนบริษัทของตน นักการเมืองใช้อิทธิพลแผ่ร่มเงาเข้าปกคุ้มข้าราชการประจำ วันนี้โครงการยักษ์ใหญ่ของหลายกระทรวงถูกศาลตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประกอบการเป็นจำนวนเงินกว่าหมื่นล้านบาท อดีต ผบ.ตร.ท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์เสียงดังฟังชัดว่า งานที่ทำมาตลอดชีวิตราชการนั้นเป็นเพียงงานเสริม อธิบดีอีกคนถูกไอ้โม่งเข้าไปขนเอาเงินสดหลายกระสอบออกจากบ้านพัก ผู้มากบารมีหลายคนขณะนี้กำลังใช้อำนาจกลบลบการประพฤติมิชอบของตนและพวกพ้อง

การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้สร้างภาวะตีบตันทางการเมือง ซ้ำเติมการบริหารงานที่ล้มเหลวไร้ทิศทางของรัฐบาล เพิ่มปัญหาข้าวยากหมากแพง ทำให้พลเมืองไร้หลักประกันไร้ความมั่นคงในชีวิตข้าราชการตามหัวเมืองก็ขาดธรรมาภิบาลไม่ต่างจากส่วนกลาง ต่อต้นสังกัดก็ประจบประแจง ต่อชาวบ้านตาดำ ๆ ก็หลอกล่อสร้างกิจกรรมพอให้สรุปทำรายงานเสนอผ่านตามปีงบประมาณ

สภาพการณ์เช่นนี้ประชาชนเราจะอยู่ได้อย่างไร หมู่บ้านของเราจะพัฒนายั่งยืนต่อไปได้อย่างไร

– เราต้องคิดใหม่ทำใหม่ ก้าวกลับหลังหันให้สิ่งที่เคยทำอยู่ปกติ ประหยัด อดออม ไม่ก่อหนี้ยืมสินไม่ขายฝากจำนองจำนำ อยู่กับดินกินกับดิน รักษาผืนนาไร่ไว้ด้วยชีวิต สร้างพื้นฐานปัจจัยสี่ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้เพียงพอเป็นเบื้องต้น

– ความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายในของเรา เริ่มจากกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่จะปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ที่จะ จุดประกายความคิดฝัน ค้นคิดสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น หาจุดก้าวกระโดดให้ได้ เพื่อเป็นกำลังใจ เพื่อ สร้างการยอมรับ และเพื่อก่อเกิดสามัคคีธรรมนำขยายกลุ่มงานต่อไป

– ระดมความคิดเห็น ค้นหาต้นทุนทางสังคมในชุมชน ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงานวิจัยไทบ้านขึ้น เปิดโครงงานใหม่บนเหตุผลและฉันทามติเสริมบุคลากรและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเอาการเอางาน

กิจกรรมทุกอย่างมุ่งแก้เรื่องปากท้องเฉพาะหน้า นำพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาชี้ขาดที่คนและความคิดร่วมของประชาคม ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จำเป็นเพียงส่วนของคุณหนุนเสริมให้บรรลุเป้าหมาย

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com