Day

กุมภาพันธ์ 1, 2020

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 94

๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก นิตยสาร “ทางอีศาน” ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๙๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องเด่นในฉบับ • งานนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดย กรมการศาสนา • กองทัพธรรมสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ กับการสืบสานอุดมการณ์โพธิญาณ โดย ดร.ธันวา ใจเที่ยง • ตามรอยจาริกหลวงปู่มั่น จากอีสานสู่ล้านนา โดย ธีรภาพ โลหิตกุล • ศ.ดร.ระวี ภาวิไล ที่ผมรู้จัก ผู้ผสานธรรมะกับธรรมชาติ โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ • On Mind Diary : บันทึกภายในใจ ของจารุวรรณ สวัสดี โดย นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ บัทเลอร์ • ขี้เหล็ก : ฮ่วมพาแลงกินแกงต่างหม้อ โดย "หลานเหลียน"

ศึกษา ศรัทธา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ในขณะที่ทุกประเทศกำลังจะเข้าสู่มหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ตามด้วยการปฏิวัติของโซเวียต รุสเซีย และสงครามปฏิวัติจีนก็เริ่มปะทุ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com