Day

พฤษภาคม 5, 2020

สู้เพื่อชีวิต

ประเด็นเรื่องการถนอมรักษาชีวิตสำคัญที่สุด ท่ามกลางวิกฤติขั้นอุกฤษฏ์นี้ ต้องอดทนต่อสู้ ติดตาม เรียนรู้ สรุปบทเรียน เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สรรสร้างชีวิตและโลกขึ้นใหม่

นิตยสารรายเดือน”ทางอีศาน” เล่มประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ฉบับที่ 97 – – เป็นฉบับ “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9”

นิตยสารรายเดือน”ทางอีศาน” เล่มประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ฉบับที่ 97 - - เป็นฉบับ “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9” และอีก 3 ฉบับก็ครบ 100 เล่ม นับเป็นวาระที่ดีที่ควรมีกิจพิเศษ ก่อนกิจการงานพิเศษใด ๆ บังเกิดมี ขอนำกถาผู้อาวุโสที่ได้ให้แง่คิดและกำลังใจไว้แต่ครั้งเก่าก่อนมาแสดง ณ ที่นี่

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 36 )

วิถีชีวิตองค์รวม (holistic life) โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ความคิดเรื่องการฉีดน้ำยาซักผ้าขาวกับแสงเข้าร่างกายเพื่อรักษาโควิด-19 ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่สุดโต่งแต่คลาสสิกที่สุดของการคิดแบบกลไก (mechanistic) คิดแบบแยกส่วน และคิดแบบลดทอน (reductionism) ลดอะไรที่ซับซ้อนให้ลงมาเรียบง่าย เป็นกลไกที่อธิบายได้มากที่สุด

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ( ๑๗ ตุลาคม ๒๔๗๓ – ๓ มกราคม ๒๕๔๕)

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา เป็นครูภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส บาลี สันสกฤต และประวัติศาสตร์ สอนหนังสือตั้งแต่นักเรียนชั้น ป.๑ ถึงนิสิตปริญญาเอก ชำนาญวิชาภาษา วรรณคดีตะวันตก วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีสัมพันธ์ อันเป็นวิชาที่หาผู้รู้ผู้ชำนาญได้ยาก
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com