Day

กันยายน 15, 2021

สมุนไพรระงับปวด

“ปวด” คำ ๆ เดียวนี้ ทุกคนได้ยินเหมือนกัน แต่รับรู้ไม่เหมือนกัน คนส่วนใหญ่ไม่ชอบความเจ็บปวด แม้ว่าต้องพบเจอตั้งแต่เกิดจนตาย ความรู้สึกเจ็บปวดเป็นคุณสมบัติอันจำเป็น ที่ทำให้สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง ถ้าไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดทารกที่เกิดมาคงอยู่รอดได้ไม่เกินหนึ่งวัน

พระไม้…ลมหายใจคนไทยอีสาน (๑)

บางสิ่งเราเห็นอยู่ทุกวันจนชินตา...จนลืมให้ความสำคัญ วันนี้ที่ฉันไปเที่ยวตลาดนัดจตุจักรจึงได้รู้ สิ่งที่ถูกสร้างจากสองมือด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนากลายเป็นสินค้าเฝ้าหิ้งชิ้นใหม่ของแผง...พระไม้

จักรกฤษณ์ การะเกต

จักรกฤษณ์เป็นคน อ.นารอง จ.บุรีรัมย์ เขาเป็นศิลปินแนว Modern Impressionist และอดีตหมาด ๆ จากหน้าที่อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับผืนป่ามรดกโลก อันประกอบไปด้วย เขาใหญ่ ปางสีดา ทับลาน ตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ฯลฯ ดังนั้นผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาจึงล้วนแต่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ สัตว์ป่า ต้นไม้ ดอกหญ้า ภูเขา สายน้ำ หมู่เมฆ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com