Day

ตุลาคม 6, 2021

ส่อวีรชน [๖-จบบ่จบ]

พี่ซายคุณบอก... ถ้าน้องผมยังบ่ตายครอบครัวสิรุ่งโรจน์กว่านี้ คำเว้าเพิ่นประโยคนี้ถืกต้องอีหลี ซึ่งพวกเฮาอยากเพิ่มเติมว่า ด้วยความเสียสละของคุณทั้งสองและวีรชนคนกล้าทั้งเหมิด ที่ได้เป็นแบบอย่าง เป็นแรงศรัทธา แรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลัง ให้ตระหนักฮู้และร่วมกันลุกขึ้นสู้ สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลง คนไทยเฮา ประเทศไทยเฮาต้องรุ่งโรจน์แน่นอน

เงินตราโบราณ ในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๑๑)

เงินตราที่ได้เข้ามามีบทบาทในดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง หรือดินแดนภาคอีสานในปัจจุบัน เมื่อราวร้อยกว่าปีที่แล้ว นอกจากเงินตราของสยามที่เป็นเหรียญแบนซึ่งผลิตในสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้ว ยังมีเงินตราอีกหลายประเภทที่เข้ามามีบทบาทเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนของคนลาวฝั่งขวาแม่น้ำโขงหลังเกิดเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒

ส่อวีรชน [๕]

ฮู้มาที่หลังว่า คุณทั้งสองเรียนแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา เป็นนักกิจกรรมที่ขยันขันแข็งตั้งแต่สวมเครื่องแบบนักศึกษา
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com