Day

พฤศจิกายน 1, 2021

ใ จ ค น อี ศ า น

ให้ข้อมูลคณะก้าวหน้า เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประชาชนบนภูพาน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ผ่านนิตยสารสารคดี ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์... และมอบหนังสือ "ทางอีศาน" เพื่อให้ศึกษา ถ้าหากอยากอยู่ในใจคนอีสานครับ

ธรรมนูญประชาชน

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไทย นับวันยิ่งมีรายได้ลดน้อยลง แต่หนี้สินกลับพอกพูน สังคมเต็มไปด้วยอภิสิทธิ์อิทธิพล เศรษฐกิจถูกผูกขาด ข้ารัฐการไร้คุณภาพขาดคุณธรรม ระบบเผด็จการครองเมืองมายาวนาน ทั้งมหาอำนาจต่างแย่งยื้อกันเข้าครอบงำยิ่งขึ้น จึงนำเสนอ “ธรรมนูญประชาชน” เพื่อต้านยัน รุกคืน สร้างความกินดีมีสุข และความเจริญรุ่งเรือง

ปิดเล่ม ทางอีศาน ๑๑๔

คุณชุมพร ทุมไมย, คุณวิชัย เกศศรีพงษ์ศา ตั้งแต่คุณเสียสละชีวิตไปจนถึงวันนี้ สภาพสังคมไทย เหตุการณ์บ้านเมืองของเฮาและของโลกมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปหลาย พวกเฮามีเรื่องสิส่อ*คุณเด้
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com