Day

กุมภาพันธ์ 22, 2022

ป่งใบ

ป่งใบ ~~~~~~~~~ ในฤดูแล้งร้อนมีความงาม ท่ามความทรามรกร้างแม้หนามไหน่ แลเห็นไหมต้นไม้เริ่มป่งใบ มวลพืชพันธุ์วิไลใกล้ไกลตา...

อนุสรณ์สถานขบวนการเสรีไทยภูพาน

ถ้ำเสรีไทยได้รับการเปิดเผยจากพลพรรคของขบวนการฯ และเปิดให้ทัศนศึกษามานานหลายปีแล้ว ส่วนอนุสาวรีย์ขุนพลภูพาน เตียง ศิริขันธ์ จังหวัดสกลนคร โดย สมาคมข้าราชการนอกประจำการ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ และลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ด้วยงบประมาณจากกองทุนที่ได้รับบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,281,000 บาท
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com