Day

พฤศจิกายน 4, 2022

ท่องเที่ยววัฒนธรรม “ทางอีศาน” ครั้งที่ 3 มุ่งหน้าแอ่งอารยธรรมอีศานเหนือ ( 8 )

~ ไหว้พระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือ "อรดีมายานารายณ์เจงเวง" โดยกลุ่มสตรีเมืองหนองหารหลวงสร้างแข่งขันกับกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหารน้อย เพื่อรอรับพระมหากัสสปะเถระนำพระอุรังคธาตุไปบรรจุยังภูกำพร้า หากฝ่ายใดสร้างเจดีย์ใหญ่เสร็จก่อนดาวเพ็กขึ้นฝ่ายนั้นชนะ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com