Day

กรกฎาคม 20, 2023

ใบลานวัดมณีวนาราม มรดกบรรพชนคนอุบล

วัดมณีวนารามชาวบ้านเรียก“วัดป่าน้อย”  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สร้างราวปลายสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระอริยวงศาจารย์ (สุ้ย) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก วัดแห่งนี้มีสำนักเรียนพร...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com