Day

มิถุนายน 7, 2024

~~“เต้าตามไต เต้าทางไท เต้าไปอีสานใต้”~~

4 มิถุนายน 2567 ประชุมหารือการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม~~“เต้าตามไต เต้าทางไท เต้าไปอีสานใต้”~~ สำนักพิมพ์ทางอีศาน ไปประชุมหารือการจัดกิจกรรมลานวัฒธรรม กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ร่วมหารือ ได้แก่ ...
Read More
Sticky Post

ทางอีศาน ฉบับที่ 146

’ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต‘ นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๑๔๖ ปีที่ ๑๓ ประจำเดือมิถุนายน ๒๕๖๗ภาพประดับปก : เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศเรื่องเด่นภายในเล่ม อาทิ 0 อักษรธรรมอีสาน มรดกวัฒนธรรมทา...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com