By

ครูเบิ้ม เติมศิลป์

ซ่างแต้มฮูป อีสาน ล้านนา สู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

ฉบับนี้ศิลปะนำชีวิตจะขอนำท่านผู้อ่านมารู้จักกับช่างวาดชาวอีสานย้ายถิ่นฐานไปอยู่ล้านนาไปตามหาความงามแห่งสุนทรียรสเลาะเลียบประเทศเพื่อนบ้าน เป็นซ่างแต้มฮูปตามภาษาอีสาน หรือภาษาทางนครหลวงเวียงจัน นครหลวงพระบาง หรืออีกหลายแขวง ภาษาก็คือ ๆ คล้าย ๆ อีสานบ้านเฮานี่แหละครับ

พี่น้องหัวใจศิลป์ถิ่นอีสาน

"สืบเนื่องจากการที่ผมได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย ได้รับโล่และเงินรางวัล คนดีแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดและเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาวิชาศิลปะ ผมจึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดหนองคายมีความสุขและสนุกสนานในเทศกาลปีใหม่
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com