นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 43

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 43

฿100.00

เรื่องเด่น
– วิถีวัฒนธรรมร่วมคนสุรินทร์ ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– ทับหลัง “ปราสาทศีขรภูมิ” สวยที่สุดในประเทศไทย ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– “ปีกฝันโบยบิน” ประชาคม ลุนาชัย
– ฮีตเดือนสิบเอ็ด “นาค สามโลก”
– ไขปริศนา “อ้ายลาว” ทองแถม นาถจำนง

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๓
ปีที่ ๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ฉบับ: ประเสริฐ จันดำ

เรื่องเด่น
– วิถีวัฒนธรรมร่วมคนสุรินทร์ ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– ทับหลัง “ปราสาทศีขรภูมิ” สวยที่สุดในประเทศไทย ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์
– “ปีกฝันโบยบิน” ประชาคม ลุนาชัย
– ฮีตเดือนสิบเอ็ด “นาค สามโลก”
– ไขปริศนา “อ้ายลาว” ทองแถม นาถจำนง

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
– หัวใจนักสื่อสารชุมชนต้องรับใช้ชุมชน
– จากสื่อสิ่งพิมพ์สู่ทีวี
๑๐ บทบรรณาธิการ ชาติ คือ ประชาชน
๑๑ จดหมาย | ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี, อุทัย ณรงค์แสง
๑๓ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๙ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” พลเมืองต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปเอง
๒๓ เรื่องจากปก | “เจน อักษราพิจารณ์”, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, รัฐพร วรรณรัตน์
– รำลึกถึง “ประเสริฐ จันดำ” ลำนำกวีทุ่งข้าวในคืนเปลี่ยว
– เขียนให้ประเสริฐ จันดำ
– ภาพปริศนาของประเสริฐ จันดำ
๔๐ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | กอง บ.ก. ศรีสะเกษ
๔๗ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๔๘ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” แซะ – ลำแชะ – แชะกบาล – โคกแซะบุรีรัมย์ โคกแซะกระบี่, สงขลา
๕๒ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ทะเลเหงา
๕๓ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระหริหระสมัยสุโขทัย
๕๘ กะนากวย | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ เลาะ พะซา : ออกพรรษานี้ที่ชุมชนกวย
๖๒ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ (๓) ร้านอาหารจีน ในถิ่นอีสาน
๖๕ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปลดครุยแล้วลุยโคลน
๖๘ ล้านนาคดี | “อินทร์ ลงเหลา” ไตซาย ไตหยา ไตแข่ : ความเชื่อทางศาสนา
๗๑ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ การควบคุมประชาคมในหัวเมืองอีสานสมัยต้นรัตนโกสินทร์
๘๒ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง สำรวจวรรณกรรมหลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
๘๔ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ บุญข้าว…อีสานห่าว เมื่อข้าวประดับดิน
๙๑ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ถวายอาลัยญาท่านใหญ่พระมหาผ่อง ปิยะทีโร (สะมาเลิก)
๙๒ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล อันประชาสามัคคีมีจัดตั้งเป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
๙๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์
๔๒ ปี ๑๔ ตุลา
๙๖ บทความพิเศษ | กมล หอมกลิ่น อเมริกา : เขื่อน – แม่นํ้า – โรงงาน
๑๐๑ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บุรีรัมย์
๑๐๒ กินสบาย ๆ รายทาง | “ละเล่งอ้อ” ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ “ดีเด็ด” ข้าวแกงปักษ์ใต้ “กำไลทอง”
๑๐๔ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๑๐๘ กลอนลำฮีต-คอง | “สุนทร ชัยรุ่งเรือง” ประเพณีเดือนสิบสอง
๑๑๐ ตำนานการเกิดฮีตสิบสอง | “นาค สามโลก” ฮีตเดือนสิบสอง พระชาวเมืองปาฐาลุยโคลน
๑๑๘ แก่นเมือง | ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ‘หลวงพ่อพระชีว์’ พระแห่งชีวิต บารมีแห่งองค์ ‘หลวงปู่ดูลย์ อตุโล’
๑๒๒ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ ดนตรีอีสาน (๒)
๑๒๕ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๑๘
๑๓๐ เรื่องสั้น | ภิรเดช แก้วมงคล ขวัญฟ้าหน้าขาว
๑๔๐ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ อาหารดีรับปีใหม่
๑๔๓ วิถีชาวนา | “ลูกพระแม่โพสพ” …สีฝัดข้าว โรงสีข้าวของชาวนา…
๑๔๖ ท่องเที่ยววัฒนธรรม | กอง บ.ก. พัฒนา-บริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑๔๘ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๕๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล โขงนทีสีทันดร ตอน ๒๒ : ตำนานรักแห่งสายนํ้า
๑๕๔ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” เกษตรศิลป์ที่บ้านศิลป์ไทย
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ไมตรี โพธิราช
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com