นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 45

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 45

฿100.00

เรื่องเด่น
– แก่นอีสาน (๑)
– ศาสตราจารย์ ดร.ลีดอม เลฟเฟิรทส์ นักมานุษยวิทยาหัวใจอีสาน
– เล่าเรื่องลงข่วงเข็นฝ้าย
– เรื่องสั้น จำเลย

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๕
ปีที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ฉบับ: ซินเดอเรลล่า คือ ปลาบู่ทอง

เรื่องเด่น
– แก่นอีสาน (๑)
– ศาสตราจารย์ ดร.ลีดอม เลฟเฟิรทส์ นักมานุษยวิทยาหัวใจอีสาน
– เล่าเรื่องลงข่วงเข็นฝ้าย
– เรื่องสั้น จำเลย

เนื้อหา:
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
– กว่าจะเป็นงาน “บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน”
– การประชุมการจัดตั้งมูลนิธิทางอีศานครั้งตำอิด
– สื่อศิลป์ ดิน นํ้า ป่า ปีที่ ๓
๙ บทบรรณาธิการ กลับสู่วัฒนธรรมประชาชน
๑๐ จดหมาย | บรรณกร กลั่นขจร, “คนโกสุมพิสัย”, อรุณศักดิ์ โอชารส, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เสรี พงศ์พิศ
๑๓ เบิ่งโลก / เบิ่งไทย / เบิ่งอีสาน
๑๙ วันวานกับวันหน้า | “โชติช่วง นาดอน” ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
๒๑ เรื่องจากปก | ทองแถม นาถจำนง ต้นกำเนิดนิทาน “ตาเจี้ย ตาลูน – ปลาบู่ทอง – เต่าคำ และซินเดอเรลล่า”
๓๐ เรื่องจากปก (ต่อเนื่องจากฉบับที่ ๔๔) | กอง บ.ก. วัฒนธรรมข้าว : ประเพณีสิบสองเดือน (ฮีตสิบสอง)
๓๗ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ชมปราสาทหินพิมายเสพกลิ่นอายวัชรยาน
๔๓ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๔๔ ที่ราบสูง ๒๐ จังหวัด | กอง บ.ก. อำนาจเจริญ
๕๔ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” กระหาด – แนงมุด – กันตรง – เพชรจังวา – ดัดสันตูจ
๕๘ แสงเงาคมคำ | “สันติภาพ นาโค” ร่องรอย
๕๙ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” พระไม้
๖๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง หลี่ผี, สี่พันดอน, ของที่ระลึกจากลาว
๖๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑)
๖๗ กะนากวย | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ แธร : ท้องทุ่งแห่งชีวิต
๗๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ, สมศักดิ์ มงคลวงศ์ หมอลำกลอน
๗๓ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ หลวงพ่อมาโปรด
๗๖ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ พัฒนาการของหัวเมืองอีสานในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๒) การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนสู่ดินแดนอีสานที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
๘๕ ล้านนาคดี | พรพล ปั่นเจริญ เตียนก๊ก (๑)
๘๗ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๙๐ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ความสุขในเหมันต์ฤดู
๙๑ บทกวี | ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี เราจะเดินไปไหน
๙๒ บ้านเขาเมืองเรา | สนั่น ชูสกุล ‘มดลูกของแม่นํ้า’ กำลังอักเสบ
๙๖ อีสานในอเมริกา | “แสงดาว ศรัทธา” ศาสตราจารย์ ดร.ลีดอม เลฟเฟิรทส์ นักมานุษยวิทยาหัวใจอีสาน
๑๐๐ นักเขียนอีศาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สมคิด สิงสง : ตำนาน “คนกับควาย” ผู้ทระนง (๒)
๑๐๔ วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ | ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ความเชื่อ…สู่พลังศรัทธา สายธารของวัฒนธรรมประเพณีอีสาน
๑๐๘ อีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระวิมลธรรมภาณ (สำเนา คะลีล้วน) เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)
๑๑๒ บทความพิเศษ | กมล หอมกลิ่น ปลุกอีสานให้ตื่น สภาผู้นำชุมชนบ้านสำโรง จังหวัดสุรินทร์ ต้นแบบแห่งการออกแบบประชาธิปไตยเพื่อกำหนดอนาคตตนเอง
๑๑๖ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ ในมือเธอ (๒)
๑๒๑ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กู่พระโกนา
๑๒๒ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท สะบ้า เป็นได้มากกว่าของเล่น
๑๒๖ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ แก่นอีสาน (๑)
๑๒๙ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๒๐
๑๓๓ บทกวี | “วัตร วาณี” ธรรมชาติควายบักตู้ผู้เลี้ยงโลก
๑๓๔ เรื่องสั้น | “ทัศนาวดี” จำเลย
๑๔๐ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ รุ่นห้าร้อย
๑๔๒ วิถีชาวนา | “ลูกพระแม่โพสพ” …ลานข้าว จิตรกรรมบนแผ่นดินของชาวนา…
๑๔๖ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม เล่าเรื่องลงข่วงเข็นฝ้าย
๑๔๙ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ถวายอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
๑๕๐ ม่วนซื่นอีหลี | “สี นานวล”
๑๕๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ประตูสู่…ทิพยวารี
๑๕๔ ศิลปะนำชีวิต | “ครูเบิ้ม เติมศิลป์” วิถี…ธรรมะ ศิลปะ ชีวิต แห่งลุ่มแม่นํ้าโขง
๑๕๘ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” เฟือเฟือย
๑๕๙ เฮือนชานศิลปิน | ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ สุรเชษฐ์ โพธิจันทร์
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com