นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 81

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 81

฿100.00

เรื่องเด่น :
– เริ่มปฐมบท “มหากาพย์ชนชาติไท (The Tai Epics)” โดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา และชายชื้น คำแดงยอดไตย
– เหลียวหลังแลหน้า โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
– ท่องทิพยวิมานอีสานใต้ ประทับไว้ในดวงจิต โดย ธีรภาพ โลหิตกุล
– “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสานใต้ โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– จุดเปลี่ยนสำคัญที่ “มะละกา” โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๑
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ราคาหนังสือฉบับพิมพ์ 100 บาท
ราคาฉบับอีบุ๊ก 60 บาท
issn : 22866418

เรื่องเด่น :
– เริ่มปฐมบท “มหากาพย์ชนชาติไท (The Tai Epics)” โดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา และชายชื้น คำแดงยอดไตย
– เหลียวหลังแลหน้า โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
– ท่องทิพยวิมานอีสานใต้ ประทับไว้ในดวงจิต โดย ธีรภาพ โลหิตกุล
– “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสานใต้ โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– จุดเปลี่ยนสำคัญที่ “มะละกา” โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

เนื้อหาในเล่ม :
๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ สมองแห่งจักรวาล
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ รื้อถอนและฟื้นสร้าง
๖ สาส์นจากทางอีศาน
(๑) ผญา…พรปีใหม่
(๒) เชิญธง
๙ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ท่องทิพยวิมานอีสานใต้ประทับไว้ในดวงจิต (๑)
๑๒ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. ธีระวัฒน์ คะนะมะ “ศิลปินพระมหาชนก”
๑๔ ส่องซอด | สมคิด พุทธศรี หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ VS คน
๑๖ จดหมาย | บรรณกร กลั่นขจร, หมึกดำ พยัคฆภูมิ (ผอ.วิเชียร บริบูรณ์)
๑๘ อะคาเดมีชีวิต | รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ เหลียวหลังแลหน้า
๒๐ บทกวี | ระวี ตระการจันทร์ มายากล
๒๑ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ การอ่านหนังสือพาโลกซุ่มเย็น
๒๒ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๑๓) “ความเชื่อเรื่องแถน กับนาฏพิธีหมอลำผีฟ้าพญาแถน”
๒๙ รายงานทางอีศาน | สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ และดารุณี พุทไธวัฒน์ “ผ้าลายหางกระรอก” – “ตำเมี่ยงสะคร่าน” ที่ภูผาม่านขอนแก่น
๓๖ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ชากโดน ชากบก ชากไม้รวก ชากแง้ว เมืองซาก
๔๑ อุรังคธาตุ-นิทานพเนจร | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม (๗) บุกดอยนันทกังฮี – ๓
๔๖ อาหารพื้นบ้าน | “ดวงจันทร์ ศรีหยก” อาหารพื้นบ้านกับการถนอมอาหาร ความลับที่ไม่ลับในจานบ้านเฮา
๔๘ บทความ | ธวัชชัย พิณะพงษ์ (๘) บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (จบบริบูรณ์)
๕๒ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู สิม
๕๔ ฮุงเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ “หลวงปู่สรวง” : “เทพเจ้า” และ “ตนบุญ” แห่งพนมดงเร็ก
๖๙ รายงานทางอีศาน | “แคน ลำโขง” ไขป่องเอี้ยมเยี่ยมเบิ่งลาว ตามฮอยศรัทธาญาคูขี้หอม (๔)
๗๘ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สโมสรนักเขียนภาคอีสาน : ตำนานคนวรรณกรรมจากที่ราบสูง (๔)
๘๖ เวทีพี่น้อง | รติรัตน์ รถทอง ท่าฉลอม สุขาภิบาลโบราณ (ร.๕)
๘๙ บทกวี | “ต้นกล้า อันดามัน” จากความทรงจำอันยาวนาน
๙๐ ไผว่าอีศานฮ้าง | “สมปอง ดวงไสว” วิระศักดิ์ แจ่มใส : หนุ่มอุบลคนแกะพิมพ์พระเครื่อง
๙๕ บทกวี | “แม่น้ำ เรลลี่” นกน้อยกับนักเดินทางคนหนึ่ง
๙๖ นักสู้ลูกข้าวเหนียว | นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ แสงมณี…มวยดีขอนแก่น เก่งเกินคำอธิบาย
๙๗ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” ไทครัวอพยพ
๙๘ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” นักจัดรายการวิทยุ ไม่ใช่ ดีเจ
๑๐๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ (๓๙) เส้นทางเพลงไทย
๑๐๓ ลานข่วงกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” ระดูบานใหม่, ฟ้าวใส่บุญ
๑๐๔ เพชรในโพสต์ | กอง บ.ก. รอบ ๆ ปราสาทหิน
๑๐๖ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” เพลงนิลันดอน : คู่ขวัญไทย – ลาว ยุค 4.๐
๑๐๘ ข่าวคนอีสาน | กอง บ.ก.
๑๐๙ สุภาษิตขแมร์ ฉบับ พ.ศ.๒๔๖๗ | กองบ.ก. สุภาษิตโบราณ (๔)
๑๑๐ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
๑๑๖ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ” หมาน
๑๑๗ นวนิยาย | อุดร ทองน้อย ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน – สาม –
๑๒๒ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๒๖) ข้าว เหงื่อกูที่สูกิน จึงก่อเกิดมาเป็นคน
๑๒๕ การปกครองหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เติม สิงหัษฐิต เมืองนครจำปาศักดิ์ (๒)
๑๓๑ มหากาพย์ชนชาติไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา และชายชื้นคำ แดงยอดไตย เบิกฟ้าปีใหม่ไท ไตศักราช (๑), ศก ศักราช กับ ไตศักราช (๒)
๑๔๑ รายงานทางอีศาน | ปรีชญา ข้าวบ่อ ท่องเทวาลัย – ปราสาทไพรอีสานใต้
๑๔๕ ตามรอยโลกมลายู | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ จุดเปลี่ยนสำคัญที่ “มะละกา”
๑๔๙ บทกวี | “ธารรัก หิมาลัย” “อ่าน”
๑๕๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ปราสาทพฤกษ์ไพร
๑๕๔ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ๑๑๐๗๘” ชายขอบทวารวดีกับเจินล่า
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com