นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 77

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 77

฿100.00

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๗
ปีที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เรื่องเด่น :
– เรื่องจากปก ๑๐๐ ปีชาตกาล “นายผี” – อัศนี พลจันทร
– สัมภาษณ์ อมันตกุล, กรองแก้ว เจริญสุข
– ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
– อาหารสมัย “พระนารายณ์” โดย สันติ เศวตวิมล
– นวนิยาย ลายแถนฟ้า ตอนจบ โดย ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์

เนื้อหาในเล่ม :
๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ขาวดำ
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ จาก “นายผี” ถึง “ทางอีศาน”
๖ สาส์นจากทางอีศาน
[๑] ความในใจครอบครัว “ประทุมทอง”
[๒] รางวัล “ราชภัฏอักษรา”
[๓] งานผู้ไทโลก เท่อที่ ๑๐
๘ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ชวนตะลึง! ลึงคบูชา ราชันย์ภิเษก
๑๑ รายงานทางอีศาน | ศรายุทธ วังคะฮาต ดนตรี วิถีผู้ไท ในมนต์เสน่ห์บ้านสวนนอเวียง – รสสา
๑๗ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พนมสวาย
๑๘ จดหมาย | สุชัย ทองสรรค์, ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์, นัฎฐา เจริญผล
๒๐ อะคาเดมีชีวิต | รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ สองโลกที่เราอยู่ร่วมกัน
๒๓ บทกวี | นิตา มาศิริ หากจะเรียกเธอว่า ‘ความรัก’
๒๔ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๙) “ลวงตกน้ำเบ่าฮู้จม แอ่นตกหนองตกนาเบ่าฮู้เส่า”
๒๘ วัฒนธรรมแถน | ทองแถม นาถจำนง (๙) คำสั่งสอนของ “แถน”
๓๔ รายงานพิเศษ | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ โพธิ์สามัคคี ลดหนี้มีแต่สุข
๓๗ บทความ | ธวัชชัย พิณะพงษ์ บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่ (๔)
๔๕ รายงานทางอีศาน | สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัย “ชื่อน่ากลัวแต่ตัวน่ารัก”
๕๓ รายงานทางอีศาน | “แคน ลำโขง” ไขป่องเอี้ยมเยี่ยมเบิ่งลาว ตามฮอยศรัทธาญาคูขี้หอม
๖๑ อุรังคธาตุ-นิทานพเนจร | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม (๓) สู่เมืองหนองหานหลวง
๖๗ เรื่องจากปก ๑๐๐ ปีชาตกาล “นายผี” – อัศนี พลจันทร
๙๑ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” หมากผลการพัฒนา
๙๓ นักสู้ลูกข้าวเหนียว | นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ อภิสิทธิ์ อภิสุขศิริ นักสู้…จากบุรีรัมย์ ยังอยู่ในหัวใจคนไทย
๙๔ บทความ | “ลาวหลง องทอง” “พระสา” แห่งบ้านเขียดโง้ง
๙๗ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๒๗) ผู้ไทห้วยหีบ
๑๐๒ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” อโยชฌิยา อโยชยา อโยธยา อยุธยา โยเดีย
๑๐๘ ตามรอยโลกมลายู | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย
๑๑๒ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” เหตุเป็นข่าว หรือข่าวเป็นเหตุ
๑๑๔ บทกวี | “ณุ บูรพา” คารวะแม่น้ำโขง หาดแห่…
๑๑๕ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ อยู่กับลูกทุ่ง
๑๑๘ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “ดาวเวียง” กับโรงแรมเวียงวิไล
๑๒๑ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ผามออี่แดง
๑๒๒ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู ปลาร้า ปลาเห็ด
๑๒๔ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สามทศวรรษกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูล (จบ)
๑๓๓ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล อาหารสมัย “พระนารายณ์”
๑๓๖ เพชรในโพสต์ | กอง บ.ก. บุ่งตระพัง
๑๓๗ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า (จบ)
๑๔๓ ส่องซอด | ทองแถม นาถจำนง กษัตริย์สุโขทัย (พระร่วง) มาจากโคตรตระกูล “เลือง”
๑๔๕ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว ประจักษ์พยาน ผ้าทอบ้านหนองโกวิท สระแก้ว
๑๔๙ อาหารพื้นบ้าน | “ดวงจันทร์ สีหยก” อาหารอีสานพื้นบ้านในชุมชน ที่กำลังจะเลือนหายไปจากวิถีคนชนบท
๑๕๔ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง กูรู้ กูเรียนมา
๑๕๖ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ๑๑๐๗๘” จิตรกรรมนายเงือกนางเงือกบนตู้พระธรรม
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com