Tag

ทางอีศาน122

“มานุษยวิทยาพันธุศาสตร์” สืบรากเหง้าผู้คนในอุษาคเนย์ผ่านดีเอ็นเอมนุษย์โบราณ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ เป็นต้นมา ไม่เพียงแต่ช่วยให้มนุษย์รู้จักธรรมชาติจนสามารถเอาชนะธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ ทว่าในอีกทางหนึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบค้น เสาะแสวงหา ตลอดจนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ และสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่

ปิดเล่ม ทางอีศาน 122

บรรยากาศภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยความคึกคัก สดใส การชื่นชมยินดีปรีดา

ปูชนียภาพครูสุรินทร์ ภาคศิริ

รสชาติอาหารที่แซ่บนัว จัดจ้าน ได้ติดตัวคนลาวไปทุกที่ เสียงพิณเสียงแคนคึกคัก ม่วนซื่น แว่วเสนาะโสตบ่มีวันขาดหาย และยามคนลาวจากไกลไปอยู่แดนดินใด ปู่ฟ้าพญาแถนก็ติดตามไปปกปักรักษาทุกหนแห่ง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com