| คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 1,123

art_wat_phumin_by_yak69

จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จ.น่าน ภาพโดย : yakthai

คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (๒๒)
อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (๑๐)
ทองแถม นาถจำนง

หัวล้านชนกัน(ต่อ)

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

๏ กูนี้ไทถือ แต่ชาวลุ่มลือ ว่ากูกำแหง
เขาขึ้นชื่อกู ชื่ออ้ายหัวแข็ง กูชนกลางแปลง บรู้กี่ปาง ฯ

อย่าเห็นหัวเกลี้ยง กูชนโพล่พะเนียง ก็แตกโผงผาง
ชาวลุ่มทั้งหลาย ระดาอางขนาง มึงต่อกูปาง นี้จักเกี่ยงตาย ฯ

กูนี้ชาวไร่ กูก้มหัวไว้ หัวล้านทั้งหลาย
ครั้นกูชวนชน แล่นชรอดทุกพาย เขาเรียกกูนาย ชื่ออ้ายหัวตัน ฯ

กูออกนอกบ้าน วันหนึ่งหัวล้าน สี่คนคบกัน
มาพอพบกู กูชวนชนพนัน ตกใจยะยรร แล่นเร้นไร่แตง ฯ

ปรานีมึงนาย จักเกี่ยงหัวหาย แลมากล้าแข็ง
จะให้หัวมึง จงแตกระแหง ว่ามึงทามแรง แลมาทระนง ฯ

กาพย์ฉบัง ๑๖

๏ บัดใจออกตั้งกลางรงค์ หัวล้านหัวคง
กะพันทั้งสองสู้กัน ฯ

สองขาขึงเข่าขบฟัน คิ้วตายักยัน
แลแล่นระรื่นชมชน ฯ

ถ้อยตั้งถ้อยแล่นชนทน หัวล้านแสนกล
กล บรู้ใดใด ฯ

แคว้งแคว้งแสงหัวสองใส ส่องเห็นเงาใน
ก็แล่นกระทบทบทาน ฯ

บมิลื้นมีลอกบมิอาน สองคือช้างสาร
แลชนกันปลักกลางแปลง ฯ

ฉาดฉาดเสียงหัวสองแข็ง เลือดไหลลามแดง
ทั้งหน้าทั้งตาดูยัง ฯ

หัวล้านชาวลุ่มอังลัง เมาเลือดแล่นซรัง
ทุกแห่งทุกพายพ่ายสนาม ฯ

หัวล้านชาวไร่ไล่ปาม เข้าขวิดติดตาม
กันแทกก็หัวไถดิน ฯ

(“หัวล้านชนกัน” เป็นการละเล่นแข่งขันที่ชาวไทยนิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา คนหัวล้านที่มาชนกันได้รับเงินตอบแทน ฝ่ายชนะจะได้เงินมากขนาดซื้อทาสซื้อวัวได้เลยทีเดียว : จากตอนที่ ๒๑)

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266152  Views