Day

มีนาคม 4, 2024

ปิดเล่ม “ทางอีศาน” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เพื่อ “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” นอกจากเนื้อหาสาระจากนิตยสารทางอีศานในมือท่านนี้ เรายังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดเสวนาอภิปราย จัดค่ายจุดประกายการอ่านเขียน เปิดตัวแนะนำหนังสือ และจัดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

คำสำคัญ ที่อยู่ท้ายประโยค

ในประโยคทางการที่เขียนถึงสภาพองค์รวมของประเทศ มักเขียนระบุกันว่า “…การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม” หรืออาจเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปอีกเช่น “…การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข ศิลปะและวัฒนธรรม”

ทางอีศาน ฉบับที่ 143

ฉบับที่ ๑๔๓ ปีที่ ๑๒ ประจำมีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องเด่นในเล่ม อาทิ 0 มวยไทยไม่ใช่แค่สินค้าวัฒนธรรม | “เสรี พพ” 0 ด้ำเสือ ด้ำไท ไทใหญ่ จากอดีตสู่ปัจจุบัน | ชลธิรา สัตยาวัฒนา 0 ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีศาน | สถิตย์ ภาคมฤค 0 ปราสาทยายเหงา เงาอดีตอารยธรรมเขมรโบราณ | สัจภูมิ ละออ 0 ปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีก ณ ห้องสมุดผีเสื้อ | นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์ 0 ศิลปินโย้ยเยือนบ้าน : ฮักบ้านเกิดละเบ๋อของ ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม | สมปอง ดวงไสว ภาพปกโดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com