| สาส์นจากทางอีศาน 64
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 สิงหาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 515

สาส์นจาก “ทางอีศาน”
Column: From us in “E-Shann”

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๔
ปีที่ ๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

[๑]
ภาพประดับปกฉบับนี้ เป็นการกลับมาอีกครั้งของศิลปินสาวเลือดอีสานและไฟแรง มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาม สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ขณะนี้เธอกำลังปาดป้ายผลงานชุดใหม่เพื่อแสดงปลายปีนี้ รายละเอียดงาน “ทางอีศาน” จะรายงานเป็นระยะต่อไป

สิริรัตน์ฎา เผยแรงบันดาลใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ผลงานภาพ “นางอุษา” ว่า

“…ความชื่นชอบและหลงใหลวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ทำให้ได้ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญในภาคอีสาน เช่น ผาแดงนางไอ่ นางผมหอมนางฟ้าหยาด และนางอุษากับท้าวบารส เป็นต้น ทุก ๆ เรื่องล้วนแฝงแง่คิดและคติเตือนใจ โดยเฉพาะเรื่องของความรักที่งดงาม และในความรักมีความเจ็บปวด แต่ก็แสดงออกถึงความรักแท้จริงที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งหาได้ยากแล้วในสังคมปัจจุบัน

“นางอุษากับท้าวบารส คือวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องหนึ่ง ที่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกถึงความรักอันบริสุทธิ์งดงาม หากแต่แฝงไว้ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติชีวิตจริงของความเป็นมนุษย์ความรักจึงมีทั้งความสุขและความทุกข์ ดังดอกไม้ที่เบ่งบานและร่วงโรยลงในที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นสัจธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดความประทับใจ นำมาตีความเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ๒ มิติด้วยเทคนิคเขียนสีนํ้ามันบนผ้าแคนวาส ใช้รูปทรงของหญิงสาวและดอกบัวเพื่อสื่อแทนนางอุษาผู้เกิดจากดอกบัว ยืนอยู่บนใบบัวอย่างโดดเดี่ยว ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบเหงาและเยือกเย็น หากแต่ยังมีแสงสีที่เรืองรองสื่อแทนถึงความหวัง มีแมลงปอสีดำสื่อแทนสัญลักษณ์ความอดทนต่ออุปสรรคที่ขวางกั้นความรักจนวันตาย…”

ขอผู้อ่านร่วมชื่นชม และติดตามเป็นกำลังใจให้เธอประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดนางแห่งวรรณคดีลุ่มสองฝั่งโขง ได้โดดเด่นในวงงานศิลปะระดับโลก

กล่าวถึงศิลปิน นักคิดนักเขียน ที่ประกอบส่วนสร้างนวัตกรรมนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” ให้มีชีวิตบนบรรณพิภพนี้ ขอทุกท่านได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ เจ้าของบัญชร “เปิดผ้าม่านกั้ง” ศึกษาสำเร็จปรัชญาดุษฎีบัณฑิตใหม่หมาดจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยดุษฎีนิพนธ์หัวข้อ “ตำนานอุรังคธาตุ : ภาพสะท้อนวัฒนธรรมลุ่มแม่นํ้าโขง”

และส่งกำลังใจให้ สฤษดิ์ ผาอาจ ผู้วางปากการายงานเรื่องราวชีวิตและเหตุการณ์ที่เข้มข้นในบัญชร “เฮาอยู่ยะลา” ลงชั่วคราว เพื่อปิดเล่มดุษฎีนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกให้ได้ภายในเร็ววันนี้.

[๒]
งานโฮมบุญสมทบทุนสร้างเจดีย์ศรีเมืองไผ่ และผ้าป่าหนังสือมอบถวายหนังสือทางอีศานยอดผู้ร่วมกองบุญผ้าป่ารวม ๒๖๐,๓๔๗ บาท หักค่าใช้จ่าย ๑๒๓,๓๙๔ บาท คงเหลือ ๑๓๖,๙๕๓ บาท ถวายเงินสมทบทุนสร้าง “เจดีย์ศรีเมืองไผ่” จำนวน ๓๖,๙๕๓ บาท โดยพระมหาศรีรวย รองเจ้าอาวาสวัดจันทรประสิทธิ์ เป็นผู้รับมอบ

อีกส่วนมอบให้มูลนิธิทางอีศาน เพื่อจัดหาหนังสือมอบโรงเรียน และถวายวัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ได้บันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวที่ร่วมกองบุญผ้าป่านี้จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการ.

[๓]
ตัวแทนนิตยสาร “ทางอีศาน” เดินทางสู่ จ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก โดย กลุ่มจัดตั้งสมาคมศิลปะและวรรณกรรม “ป่านวงเดือน” (“ว่าววงเดือน”ร่ายรำงดงามบนท้องฟ้า มีสายป่านยึดโยงผูกพันกัน) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตากใบลากู อ.ตากใบ ซึ่งจัดกิจกรรมการสื่อสารสันติวัฒนธรรม และผลิตนิตยสาร “ป่านวงเดือน”

และมีกิจกรรมเครือข่ายเกี่ยวเนื่องจัดตรงอีกหลายงาน…

ร่วมสังเกตการณ์การประชุม และร่วมงาน “เทศกาลดนตรีและศิลปะเพื่อเสรีภาพ” ที่เกาะยาว อ.ตากใบ กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ ๘ กรกฎาคม มีนิทรรศการ เทศกาลอาหาร ดนตรีและอ่านบทกวี ฯลฯ

เช้าวันที่ ๙ ส่งใจส่งเรือสันติภาพ “เรือญีวอยังสามอ” คัดท้ายโดย เกริ่น เขียนชื่น จากคลองตากใบ จ.นราธิวาส สูแ่ มน่ ้ำเจา้ พระยา กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มจิตอาสา-รักบ้านเกิด “เยาวชนบ้านนํ้าใส” ต.เกียร์ อ.สุคิริน และเข้าชม “พิพิธภัณฑ์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒” ของ อดีตพรรคคอมมิวนิสต์มลายู

สถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรม นับจากกรณี “เหตุการณ์ตากใบ พ.ศ.๒๕๔๗” เพิ่งมีงานเฉลิมฉลองของชุมชน มีการรื้อฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มีการรวมกลุ่มแสดงศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น ในขณะที่การตั้งด่านป้อมค่ายและพลลาดตระเวนยังหนาแน่น

หวังว่าอีก ๑๐ ปี ๒๐ ปีข้างหน้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้และวันวาน จะเป็นเพียงเรื่องเล่าขานให้คนเกิดใหม่ทีหลังได้รับฟัง.


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 73 : กระแสละคร “บุพเพสันนิวาส : ออเจ้า” : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อยุธยาในยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 : ฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 : มัณฑเลย์…สะพานข้ามกาลเวลา (ตอนจบ)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 : ภาพจำลองอุตตรกุรุทวีปในพิธีศพชาวอีสาน
วรรณศิลป์ : เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย : ติดตาม
วรรณศิลป์ : เฮฮาสาระ : ตลาดโบราณ
วรรณศิลป์ : เฮือนชานศิลปิน | รชตะ กาญจนสุนทร “ผู้สัมผัสได้ถึงแสงเงาชีวิต”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 : สาส์นจากทางอีศาน
นิตยสารทางอีศาน : 75
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 บทบรรณาธิการ : ปักหลักให้แน่น แก่นต้องมี

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4849263  Views