| ทางอีศาน 70 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 340


ชนเผ่าม้ง ภาพจากเว็บ lrls.nfe.go.th

 

คอลัมน์ : ปิดเล่ม
Column : Last But Not Least
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๐
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต
กอง บ.ก.

เราทำ “ทางอีศาน” ขึ้นเพื่อช่วยกันสร้างความ “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” ทำมาหกปีกว่า สะสมผลงานขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการขุดค้น ศึกษา วิจัย หาคำตอบที่ดีที่สุด

ช่วงก่อนปีใหม่ ศาตราจารย์พิเศษชลธิรา สัตยาวัฒนา เริ่มเขียนเรื่อง “สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม” ลงในเฟสบุ๊กของท่าน “ทางอีศาน” รีบปวารณาตัวขอจัดพิมพ์ทันที ผ่านการปรึกษาหารือ สรุปตั้งชื่อหนังสือหนากว่าห้าร้อยหน้าเล่มนี้ว่า “ด้ำ แถน ต้นกำเนิดรัฐไท”

หนังสือนี้เป็นงานใหญ่ที่ “ทางอีศาน” ตั้งใจทำเป็นพิเศษ หวังให้เป็นเอกสารสำคัญในการ “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”

เรื่องสำคัญในหนังสือเล่มนี้คือ “วิธีวิทยา” ของสำนักคิด Generative Anthropology ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการศึกษาไทย

อาจารย์ชลธิรา เสนอความคิดไว้ในคำนำหนังสือ ตอนหนึ่งว่า

“งานศึกษานี้พัฒนาจากฐานคิดและวิธีวิทยาของสำนักคิด Generative Anthropology เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ การสาวรกราก ความเป็น ไท|ไต|ลาว|สยาม ฯ ผู้เขียนขอบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้เรียกทฤษฎีและวิธีวิทยาที่ผู้เขียนได้พัฒนาต่อยอดขึ้นมาใช้กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไท|ไต|ลาว|สยาม ว่า “ทฤษฎีมานุษยวิทยา แนวอรรถปริวรรตกรรม” เป็นศัพท์ที่ค่อนข้างยาวและเข้าใจยาก แต่ก็ยังไม่อาจคิดค้นบัญญัติศัพท์อื่นใดที่เหมาะสมกว่านี้

อนึ่ง ขอโปรดเข้าใจว่า การคลี่ภาพมายาคติเพื่อถอดรหัส ‘สัญญปริศนา’ ที่ค้างคาใจในงานเขียนชุดนี้ ผู้เขียนดำเนินการวิเคราะห์และตีความหมายอย่างลุ่มลึกก็จริง แต่กล่าวในเชิงกระบวนการการวิจัยนั้นเป็นการทำได้เพียง “ส่วนเสี้ยวหนึ่ง” ว่าด้วยเรื่อง “ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท” เท่านั้น และโดยสามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวพันระหว่าง “อาณาจักรเตียนเยวี่ย” กับ “อาณาจักรแถน|ชาวแถน|ไท|ลาว|สยาม กับ ระบบแถน” ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ยังคงมีภาพปริศนาที่ต้องมีการต่อให้ติด (Jigsaw Puzzle) อีกจำนวนมาก เช่น ความเชื่อมโยงระหว่าง อาณาจักรหนานเยวี่ย|ลั่วเยวี่ย กับ ชาวจ้วง|ต้ง|เก๋อเหล่า, อาณาจักรสุโขทัย|อยุธยา กับ ชาวตระกูลลิ|ลือ|เลอ|เลือง, อาณาจักรล้านนา กับ ชาวยวน|คนเมือง|ลัวะ, อาณาจักรล้านช้าง กับ ชาวลาวและชาวไทกลุ่มต่าง ๆ, อาณาจักรไทอาหม กับ ชาวอัสสัม|นาคา, อาณาจักรแถง กับ ชาวเวียดเหมื่อง, อาณาจักรไตมาว กับ ชาวไทใหญ่|ไตหลอย|ว้า, อาณาจักรศรีวิชัย กับ ราชวงศ์มะโรง|ชาวไททักษิณ ฯลฯ

ทั้งหมดยังคงเป็น ‘สัญญปริศนา’ ที่ค้างคาใจเราท่านที่ใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้”

หนังสือเล่มนี้มิใช่คำตอบสำเร็จรูป แต่เป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำมาช่วยไข “ปริศนามายา” ของวิชาประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาได้ในระดับหนึ่ง

ท่านผู้อ่านโปรดติดตามข่าว และสั่งซื้อหนังสือได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

——————————————

อ่านรายละเอียดเล่มนี้ที่นี่
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343627  Views