กำหนดการวันปรีดี ประจำปี 2559

0

กำหนดการวันปรีดี ประจำปี ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม

วันปรีดี2559 วันปรีดี2559-2

เวลา ๐๗.๐๐ น.
ลงทะเบียน (บริการตนเองด้วยเครื่องดื่มและอาหารว่าง)

เวลา ๐๗.๓๐ น.
พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ / ถวายสังฆทาน

เวลา ๐๘.๐๐ น.
การขับร้องเพลงประสานเสียงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา ๐๘.๑๕ น.
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ด้วยพานพุ่ม (โดยเชิญชวนให้ใช้พานพุ่มประดิษฐ์จากอุปกรณ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้)

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เปิดตัวหนังสือ “คำตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร.๘” บรรณาธิการโดย นายสันติสุข โสภณสิริ
พิธีมอบเงินทุนสนับสนุนแก่มูลนิธิปรีดี พนมยงค์

เวลา ๑๐.๑๕ น.
การเสวนา เรื่อง “การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย : บทเรียนจากป๋วยและปรีดี โดย รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล ดำเนินรายการโดย นายกษิดิศ อนันทนาธร

ณ บริเวณหลังตึกโดม

เวลา ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เสร็จพิธี

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com