คำนำสำนักพิมพ์ – เสบียงความคิดฝัน

0

คำนำสำนักพิมพ์

# เสบียงความคิดฝัน

เรื่องราวของชีวิต ความคิด จินตนาการ แบบอย่างปฏิบัติของมนุษย์ที่เกิดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าบนโลกนี้ ล้วนแต่เป็นบทเรียนชีวิตสอนชีวิตที่แท้จริง

บาทก้าวของปัจเจกบุคคลที่ได้ประทับรอยความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น พลังที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่ความสุข ความเจริญรุดหน้า ล้วนเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกกล่าวเล่าขานให้กว้างไกลและทั่วถึง

วันนี้ ผู้รู้ได้ประมวลรวมศาสตร์และศิลป์ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้หลายร้อยหลายพันแขนง แต่เมื่อพิจารณาดูสถานการณ์ทั้งสากลและความเป็นไปของนานาประเทศ สรรพวิชาเหล่านี้ได้ผลักรุนให้สังคมเกิดความสงบสันติ และประชาชนกินอิ่มนอนอุ่นอย่างแท้จริงขึ้นที่ซอกมุมใดของโลกบ้าง

มนุษย์ยังต้องกลับเข้าไปภายในตนเอง กลับเข้าไปหาชุมชนสังคม และกลับเข้าไปหาธรรมชาติ เรียนรู้จากผู้ไขรหัสลับของสรรพสิ่ง ฝึกฝน และปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการ ต้องคิดใหม่ทำใหม่ เปล่งประกาศเสรีภาพและประกอบส่วนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

สาระจาก ศิลปะ วรรณกรรม ตำนานคนเปลี่ยนโลก ที่อาจารย์เสรี พงศ์พิศ ยกชูขึ้นมาให้รู้จักนี้ ได้สาดแสงแสดงพลานุภาพให้เกิดพลังใหม่ขึ้นในสังคมไทยมาแล้วเป็นระยะ แต่อำนาจนำของสังคมในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงไม่ส่งเสริมสนับสนุนแต่กลับปิดกั้นการรับรู้ ป่าวประกาศให้หลายความคิดและชิ้นงานเป็นเรื่องต้องห้าม กระทั่งมุ่งกำจัดทำลายให้สิ้นซาก ขอบพระคุณวิริยภาพมวลมนุษย์ที่ประดิษฐ์ภาษาพูดและภาษาเขียนขึ้น ขอบพระคุณปวงปราชญ์ที่ได้ใช้ภาษาบันทึกและเล่าบอกความรู้สึกนึกคิด คิดค้นวิทยาการใหม่ ๆ

ขอบพระคุณอาจารย์เสรี พงศ์พิศ ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ ทุ่มอุทิศตนนำมาประสานปฏิบัติ และเฝ้าเพียรถ่ายทอดศาสตร์ทุกสาขาให้เป็นเสบียงความคิดฝันแด่ผู้คนและสังคมไทย

จากใจมิ่งมิตร

ปรีดา ข้าวบ่อ

บรรณาธิการ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com