คำผญา: ความจน

ทางอีศาน ฉบับที่๑๐ ปีที่๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คอลัมน์: คำผญา ปรัชญากวี
Column: Poetic Wise Words
ผู้เขียน: ยงค์ ยโสธร

(กาพย์ไขผญา)

ขึ้นชื่อว่าทุกข์จน                                     หนอผู้คนย่อมชิงชัง
รังเกียจดุจสังคัง                                     ในสังคมชมคนมี
คนทุกข์แทบซุกหน้า                              ใต้ผืนหล้าหลบหลีกหนี
ใครใครไม่ว่าดี                                        แม้น้องพี่พากันเมิน
ต่อเมื่อเราหมั่นเพียร                             ฐานะเปลี่ยนเป็นนายเงิน
มวลมิตรมากชิดเชิญ                             สุขเหลือเกินเพลินอุรา
ใครใครใคร่ต้อนรับ                                นับพี่นับน้องญาติกา
ชูเด่นเป็นหน้าตา                                   ของวงศาคณาเชื้อ
ลุงป้าเรียกว่าหลาน                               เป็นคำขานไพเราะเหลือ
นับเข้าเป็นว่านเครือ                             หวังจุนเจือยามขาดเขิน
มี-จนคนเหมือนกัน                                แต่ห่างชั้นกันเหลือเกิน
คนจนต้องเผชิญ                                    ชะตากรรมจำทนหนอฯ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com